[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De danske F-16 kampfly har indtil nu været indsat i operationer fire gange over Middelhavet og Libyen, siden de ankom til Sicilien. Flyene har fløjet flere gange dagligt og har været indsat i både luft-til-luft og luft-til-jord opgaver. Indtil nu har der ikke været behov for at anvende våben.

- Flyene har deltaget i etableringen og håndhævelse af No-Fly zonen på lige fod med fly fra andre nationer, udtaler generalmajor Henrik Røboe Dam, chef for Flyvertaktisk Kommando.

– Der har indtil nu ikke været mål for de danske kampfly. Koalitionen har meget strikse betingelser for at undgå unødige skader i forbindelse med våbenaflevering, men det betyder ikke, at vores deltagelse ikke har haft nogen effekt. Vi kan konstatere, at alene tilstedeværelsen af kampfly i området har en vis afskrækkende virkning. Formålet med operationen er ikke at kaste bomber, men at håndhæve no-fly zone og beskytte civilbefolkningen, og det ser ud til at gå i den rigtige retning.