[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De danske EH101 helikoptere til troppetransport forventes klar til samlet og længerevarende indsættelse i internationale operationer i 2013-2014. Dette har i flere medier ført til spekulationer om, at danske soldater indtil da dermed er mere udsat for vejsidebomber, de såkaldte IED’er. Men danske helikoptere kan desværre ikke løse problemet med IED’er.

 ”For at løse deres opgave skal vores soldater stadig bevæge sig på landjorden, og de vil derfor stadig blive konfronteret med IED’er. En udsendelse af danske transport-helikoptere vil ikke fjerne denne problematik. I stedet forsøger vi hele tiden at imødegå IED-truslen på andre måder,” siger generalmajor Per Pugholm Olsen, der er chef for Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen.

Beskyttelse mod IED’er
Blandt de nyeste beskyttelsesinitiativer mod IED’er er:
- Forbedring af beskyttelsen på Infanteri Kampkøretøjerne (er gennemført)
- Leasing af 40 såkaldte MRAP-køretøjer (Mine Resistant Ambush Protected). MRAPS er pansrede køretøjer, der forventes leveret til den danske bataljon i Helmand i januar 2011 og indsat i fuldt omfang i marts/april 2011
- forbedring af  beskyttelsesniveauet på den pansrede mandskabsvogn M113 (gennemføres i løbet af 2011)
- Opbygning af en såkaldt counter-ied-kapacitet, således at evnen til at opdage og uskadeliggøre IED’er forbedres (gennemføres i løbet af 2011)
Anskaffelse af nye hjelme (er gennemført)
- Anskaffelse af nye plader til fragmentationsveste (er gennemført)

Danske soldater flyver med andre nationer
”Nationerne, som deltager i operationerne i Afghanistan, byder hver især ind med en række kapaciteter, som nationerne kan trække på. Derfor er der allerede i dag helikoptere til troppetransport til rådighed for de danske styrker. Så uanset om der er danske helikoptere eller ej, har vores soldater mulighed for transport med helikoptere, når det er nødvendigt i forhold til deres opgave og situationen i området,” siger generalmajor Per Pugholm Olsen.
 
Ingen beslutning om udsendelse i 2011
Da den nye helikoptertype EH-101 blev introduceret i det danske forsvar, blev det i 2005 - 2007 konstateret, at EH-101 helikopterne krævede væsentligt mere vedligeholdelse, end først antaget. For at kunne varetage opgaven med taktisk troppetransport var det derfor nødvendigt at anskaffe yderligere reservedele ligesom der var behov for anskaffelse af bevæbning og selvbeskyttelsesudstyr. Men blandt andet på grund af forsvarets økonomiske situation i 2008 – 2009 blev disse anskaffelser udskudt til 2010 – 2011, og med leveringstid på op til 2 – 3 år medfører dette, at EH-101 helikopterne ikke er klar til samlet og længerevarende udsendelse i troppetransportrollen før 2013-2014. Som følge heraf er der heller ikke endnu truffet nogen politisk beslutning om at udsende EH-101 troppetransporthelikopterne, allerede i 2011, som anført i flere af dagens medier.

Det er forventningen, at EH-101 helikopterne vil kunne indsættes i troppetransport-rollen i internationale operationer fra 2013 - 2014. Det kan dog være en mulighed at udsende helikopterne tidligere, men i så fald kun for en kortere periode.