[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Regeringen har truffet beslutning om ikke at forlænge det danske bidrag til FN-styrken, UNIFIL, i Libanon efter udgangen af november 2011. Det betyder, at de soldater, der nu er udsendt, skal gøre deres tjeneste færdig, pakke det danske materiel sammen, overdrage opgaverne til FN og returnere til Danmark inden for de kommende måneder.

Beslutningen får direkte betydning for de soldater, som er under uddannelse for at kunne afløse den danske UNIFIL-styrke, til februar 2012.

Soldaterne startede deres uddannelse i juni i Aalborg, og forsvaret tilbyder nu det ikke fastansatte militære personel tjeneste og fortsat uddannelse ved Ingeniørregimentet i Skive.

Hærens Operative Kommando og Forsvarets Personeltjeneste er i færd med at orientere konstabelelever, konstabler og sergenter om de kontrakter, som forsvaret vil tilbyde hver enkelt og oplyse om de vilkår, der vil gælde for de berørte soldater.

Herefter vil soldaterne kunne gøre tjeneste i Skive, hvor Ingeniørregimentet mangler soldater.

Kilde: HOK