[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Hvert år træner det canadiske totalforsvar, hvordan man håndterer en katastrofe i arktiske farvande.  Det er efterhånden en tradition, at det danske søværn bidrager til øvelsen.
- De canadiske myndigheder står med noget af en udfordring, når redningsressourcerne skal helt op nordpå. I forbindelse med forlægningen af et canadisk flådefartøj nordpå er det nu blevet kutyme, at man øver med inspektionsskibet, der opererer ved Grønland. I år var det så inspektionsskibet Hvidbjørnens tur, forklarer orlogskaptajn Lars Hemme Larsen, der er næstkommanderende på Hvidbjørnen.

Ejnar Mikkelsen og Hvidbjørnen.

Det danske skib skulle samarbejde med den canadiske fregat HMCS St. John’s. Desværre havde fregatten nogle problemer med skruen, hvilket betød, at øvelsesprogrammet måtte reduceres en del. Efter en forsinkelse var HMCS St. John klar. 
- Hvidbjørnen nåede dog at drage stor nytte af at have en meget operativ og kapabel ”legekammerat”, siger Lars Hemme Larsen. 

Øvelsens finale var en eftersøgningsøvelse, hvor challengerflyet kastede to objekter i vandet, som skibene Hvidbjørnen, St. John’s og Ejnar Mikkelsen skulle finde. 
- Under perfekte forhold med vindstille, ingen sø og næsten ubegrænset sigt gik der da også kun lige omkring tre timer, før objekterne blev fundet og bjærget. Det kunne måske godt være sket tidligere, men et af formålene med øvelsen var at øve forskellige procedurer, og det tager lidt tid, når man skal arbejde sammen med den korrekte metodik, siger Lars Hemme Larsen. Øvelsesaktiviteterne foregik i vestgrønlandske og canadiske farvande fra 6. til 19. august.
– Det er vigtigt at deltage i denne øvelse, fordi inspektionsskibet ved Grønland meget sjældent får lov til at øve sig med andre nationers skibe. Inspektionsskibene kan blive sendt ud i internationale operationer, og så skal de grundlæggende kompetencer holdes ved lige, konkluderer Lars Hemme Nielsen.

Inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen er lige gået i gang med en ny flådeøvelse ved Arktis – Northern Deployment. Denne gang er samarbejdspartneren det amerikanske kystvagtskib Willow.
Læs mere om Northern Deployment her.