[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 18. november vil to tidligere udsendte soldater fra ISAF Hold 9 ved en parade på Kastellet blive hædret for deres tapperhed. Den ene soldat vil som den første få overrakt det nye Tapperhedskors af Hendes Majestæt Dronningen, mens den anden vil få overrakt Forsvarets Medalje for Tapperhed af forsvarschefen. Forsvarschefen vil ved samme lejlighed uddele en række andre hædersbevisninger til ISAF Hold 9. Medierne inviteres til at overvære begivenheden efter akkreditering senest torsdag den 17. november kl. 15:00.

Både Tapperhedskorset og Forsvarets Medalje for Tapperhed gives til de to soldater, for det mod de har udvist under kamphandlinger i Afghanistan.
Modtagerne af Tapperhedskorset og Forsvarets Medalje for Tapperhed er ikke på forhånd blevet orienteret om, at de skal modtage æresbevisningerne, og som en ekstra overraskelse har forsvaret i anledning af dagen sikret, at modtagernes pårørende vil være til stede ved begivenheden.

Om Tapperhedskorset
Tapperhedskorset er en ny æresbevisning, der gives for den helt ekstraordinære indsats. Indsatsen skal have fundet sted under kamphandlinger og være af en sådan karakter, at den pågældende har handlet uegennyttigt i en åbenlyst farlig situation. Indsatsen bærer præg af en spektakulær handling til gavn og hjælp for andre, og med det formål at fremme løsningen af en vigtig opgave eller redde andres liv.

Tapperhedskorset er approberet af Hendes Majestæt Dronningen.

Tapperhedskorset er den højeste danske æresbevisning givet for ekstraordinær indsats under ekstreme vilkår, og vil kunne sammenlignes med det britiske Victoriakors eller den amerikanske Congressional Medal of Honor.
 

Hent foto i højere opløsning

Akkreditering
Akkreditering foregår ved at sende en e-mail til fko-presse02@mil.dk med oplysninger om medie, navn samt kontaktoplysninger som mobiltelefonnummer og e-mail-adresse på hver person, der ønskes akkrediteret.

Dagens program

0900: Paradestyrke og musikkorps ankommer til Kastellet

0925: Forsvarschefen ankommer til paraden og uddeler hædersbevisninger til DANCON 9. Der uddeles i alt 11 æresbevisninger.
 
0950: Forsvarsministeren ankommer og modtages af Forsvarschefen og Kommandanten i Kastellet.

1000: Hendes Majestæt Dronningen ankommer og uddeler Tapperhedskorset.

1010: Paraden er slut