[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Chefen for Livgarden, oberst Lasse Harkjær, holdt også i år traditionen i hævdt. Han begyndte på Livgardens kaserne i Gothersgade, hvor han mødte op i gardernes vagtrum kl. 1245.

Oberst Harkjær ønskede de vagthavende gardere glædelig jul, og under uformelle former berettede han om det unikke i at have en vagt ved livgarden en juleaften, og at det er noget, man kan se tilbage på med stolthed. Det er der ikke mange, der kommer til at opleve. Derefter sagde han.

- Jeg har også taget en lille gave med til jer. Der er sådan, at vi har kollegaer siddende i Afghanistan, og vi har en god tradition for at sende en julegave til dem, så de kan tænke lidt på os herhjemme. I får den samme gave, fordi det er dødvigtigt det, de laver i Afghanistan, men det er også dødvigtigt det, I laver. At I passer på herhjemme.

Julegaven var lidt sødt til tanden og et krus med Livgardens sol. En ting, der kan gemmes til minde om den specielle vagt.

Efter besøget i vagtstuen ved kasernen i Gothersgade kørte chefen for Livgarden videre til Kastellet, hvor der også er gardere på vagt juleaften. Fra kastellet er der ikke langt til Amalienborg,
hvor den kendeste af Livgardens vagtopgaver er. Endelig fortsatte turen til Garderkasernen i Høvelte, hvor obersten afsluttede sin rundtur.
Sidste besøgssted. Garderkasernen i Høvelte.

Alle stederne blev besøgt med ordene om vigtigheden af at passe på tingene til alle tider, også en juleaften.