[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Arne Bach Nielsen

Derfor rejste chefen for Mobile Air Control Centre (MACC) og chefen for materiel-sektionen, i september 10 dage ’down under’ for at suge lærdom til sig.

Australien havde fra april 2007 til juli 2009 sendt sin 114. Mobile Control and Reporting Unit (MCRU) til Kandahar Air Field (KAF) i det sydlige Afghanistan. Udsendelsen af den mobile radarenhed indbefattede et operationscenter og en TPS-radar (samme type som den danske) udsendt med cirka 70 mand ad gangen. Enheden ligner materielmæssigt MACC’en en hel del.  På personelsiden ligner de to enheder også hinanden hvad angår vagtholdenes antal af teknikere og operatører.  Forskellen fra MACC’ens INTOPS bemanding på 40 og MCRU’ens ca. 70 mand skyldes primært, at australierne havde valgt at gennemførte en hel del uddannelse på KAF og desuden selv stod for underbringelse og vagttjeneste.

De to repræsentanter fra MACC fik nogle travle dage ved MCRU, der ligger ved Darwin i det nordlige Australien.
- Vi fik et indgående indblik i de udfordringer, som australierne blev mødt med i forbindelse med udsendelsen. Det kræver sine m/k’ere at få blandt andet hele logistikken til at spille, og støvproblematikken er et kapitel for sig, fortæller chefen for MACC.

Ud over det at skulle arbejde og operere under ekstreme temperaturer udgjorde støvet en større udfordring. Det meget fine sand på KAF kommer ind alle vegne og sætter sig overalt. Et system med tre luftsluser holdt det værste støv ude, og der var stort fokus på brug af korrekte støvfiltre.
Store dele af MCRU-udstyret blev skrottet efter hjemtagelsen, idet det ikke kunne betale sig at adskille og samle grejet for rengøring.

Det blev også til et værdifyldt møde med hovedkvarteret (41 Wing Hq) inden for kontrol og varsling. Her drøftedes indgående såvel operative som logistiske forhold med de ansvarlige for den australske udsendelse.  Resultatet blev, at de to danske udsendinge fik et rigtig godt kendskab til de overordnede forhold i forbindelse med såvel planlægningen som udsendelsen af 114 MCRU.

Vi er kommet hjem med afprøvede idéer, som vi kan drage nytte af, i tilfælde af vi selv skal udsendes, ligesom det var værdifuldt at få bekræftet mange af de idéer, vi selv har haft med i planlægningen af MACC’ens eventuelle udsendelse, forklarer chefen.