[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarets arbejde for at bekæmpe diskrimination og sikre lige behandling for forsvarets 22.000 ansatte er blevet bemærket - også uden for forsvaret. Institut for Menneskerettigheder nominerer nu forsvaret som en af to mulige vindere af instituttets MIAPRIS. MIA står for: mangfoldighed i arbejdet. Prisen uddeles til virksomheder, som både i ord og handling gør en særlig indsats for at fremme mangfoldighed og ligebehandling uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.

Ud over forsvaret er også Region Midtjylland nomineret til MIAPRISEN i kategorien for store offentlige virksomheder.

For forsvaret er nomineringen et skulderklap og en anerkendelse af mange års bestræbelser på at styrke ligebehandling og mangfoldighed.
- At være nomineret til og i bedste fald vinde MIAPRISEN ser jeg som en anerkendelse af forsvarets arbejde med mangfoldighed. Nomineringen synliggør forsvarets værdier og forsvaret som en attraktiv arbejdsplads. Jeg ser derfor også nomineringen som en vigtig mulighed for at fremme en bred rekruttering til forsvaret, siger forsvarschef general Knud Bartels.


De kvindelige soldater er stadig i undertal - og sådan bliver det nok ved med at være. Men forsvaret arbejder for at skaffe lige muligheder for alle, og det har udløst anerkendelse fra Institut for Menneskerettigheder. 

Forsvarets mål er, at sammensætningen af personale skal afspejle befolkningssammensætningen i det danske samfund, og det er en hjørnesten i personalepolitikken. I øjeblikket er 17,1 procent af samtlige ansatte i forsvaret kvinder. Blandt de militære ansatte er 6,4 procent kvinder, mens 1,1 procent af forsvaret ansatte har anden etnisk baggrund. Selvom forsvaret endnu ikke er i mål, så arbejdes der ihærdigt på at styrke mangfoldigheden ikke blot med ord men også med mange forskellige konkrete projekter.

Nomineringen til MIAPRISEN er udtryk for, at Institut for Menneskerettigheder anerkender forsvarets arbejde på det personalepolitiske område, mener forsvarets personelstrategiske afdeling.
- Vi er blevet målt på, hvordan vi arbejder på området. At vi har politikker og indsatsområder for at fremme lige muligheder, at vi tager initiativer, har klare succeskriterier, måler på resultaterne og at vi lærer af vores fejl. På den måde forbedrer vi løbende grundlaget for at fremme lige muligheder for forsvarets ansatte, fortæller specialkonsulent i forsvarets personelstrategiske afdeling Henrik Sønderskov.

MIAPRISEN uddeles af Institut for Menneskerettigheder den 6. april kl. 12 på Vega på Vesterbro i København.