[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Martha Madsen, Forsvarets Sundhedstjeneste

I seks måneder vil danske kirurger, anæstesilæger og sygeplejersker redde menneskeliv i Camp Bastion i Afghanistans Helmand-provins. Her vil de fra den 12. oktober indgå i det britisk ledede felthospital og hjælpe koalitionen med at redde både danske og internationale soldater såvel som civile.

Det er første gang, Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) har hele ansvaret for det udsendte sundhedspersonel, der før i tiden har været under Hærens Operative Kommando (HOK). Henover foråret og sommeren 2011 har FSU fundet og trænet de kirurgteams, der skal af sted, og det vil også være FSU, der leder kirurgerne, når de er taget af sted.


Personalet fra det danske felthospital, der i 2009 overtog driften af felthospitalet i Camp Bastion, deltager her samlet for første gang til hospitalsøvelsen i York.

Det har været en lang og til tider indviklet proces at koordinere med briterne om den træning, kirurgerne skulle modtage, men alle involverede - herunder de udsendtes familier og arbejdspladser - har været særdeles positive.

Øver sig på kadavere
Livet og arbejdet i Camp Bastion kan være stressende, og det skal tit gå meget stærkt – derfor har kirurgholdet gennemgået de britiske kurser MOST og BATLS.

Military Operational Surgical Training (MOST) og Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS) forbereder lægerne og sygeplejerskerne i præcise detaljer på, hvad de kan komme ud for i Helmand. Blandt andet har de lært at orientere sig i en kopi af felthospitalet i Camp Bastion, der står opført i en hal i York i England. Og de er blevet trænet i at tage sig af lige præcis de skader, soldaterne kommer ud for netop nu, så de ikke i kampens hede skal lære noget nyt.


Personale øver i omgivelser, der fuldstændig ligner felthospitalet i Camp Bastion, bare beliggende i York.

- Rent praktisk arbejdede vi på optøede kadavere, som på forskellig sindrig vis blev tilredt, så de kunne illudere skader af forskellig karakter. Man blev på ingen måde ladt i tvivl om, at uanset tidligere erfaring, så vil opgaverne og mange af løsningerne være anderledes og behandlingsprincipperne ofte divergere fra et civilt set-up, fortæller overlæge Peter Søndergaard, der tre gange tidligere har været udsendt, om MOST-kurset, der fandt sted på Royal College of Surgeons i London.

Beskydning i Nordjylland
BATLS-kurset fandt sted i Nordjylland, hvor kirurgholdet trænede i at standse blødninger og slæbe soldater i sikkerhed under heftig beskydning.
Anæstesisygeplejerske Tina Friis Hansen, der har været udsendt to gange tidligere fortæller om kurset:

- Vi ved alle sammen, at vores soldater er på en meget hård og risikofyldt mission i Helmand. Vi ved også, at sanitetsfolkene, der yder støtte, når der gås patruljer, alle er veluddannede og yder maksimal førstehjælp til den sårede. Gennem BATLS-kurset fik vi på egen krop at mærke, hvor fysisk hårdt det er at være skarp, og hvad den sårede er igennem, inden han kommer til os på felthospitalet. Ikke mindst fik vi indblik i de besværlige arbejdsforhold, vores sanitetsfolk arbejder under. Selvom der også blev grinet meget undervejs, var vi hele tiden bevidste om alvorligheden, der ligger bag.

De 24 medlemmer af kirurgholdet er opdelt i tre hold, der skal af sted i to måneder hver over seks måneder fra den 12. oktober, hvor det første hold tager af sted.

Se videoindslag om BATLS her