[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschef general Knud Bartels er kandidat til posten som formand for NATO’s Militærkomité (MC). Stillingen skal besættes fra 1. juli 2012, og da general Knud Bartels embedsperiode som forsvarschef udløber den 30. april 2012, vil hans nuværende embede ikke blive berørt, såfremt han bliver valgt til posten.

Fristen for indstilling af kandidater er den 12. juli 2011, og valget af ny formand vil foregå blandt forsvarscheferne på NATO’s Militærkomitékonference (MC Conference) den 17. september 2011.

Om baggrunden for sit kandidatur siger forsvarschef Knud Bartels:
- Posten som formand for NATO’s Militærkomité byder på en enestående mulighed for at bidrage til NATO’s transformationsproces og dermed medvirke til at sikre, at alliancen også fremover er en tidssvarende og relevant institution.

Fakta om posten som formand for NATO’s Militærkomité
Formanden for NATO’s Militærkomité er NATO’s øverste militære rådgiver for Generalsekretæren, idet han indgår i et trekløver sammen med cheferne for de to Strategiske Kommandoer (Allied Command Operations og Allied Command Transformation). Ligeledes er formanden Alliancens øverste militære talsmand i alle militære spørgsmål.

Formanden leder Militærkomitéens møder og repræsenterer komitéen på Rådsmøderne, hvor han giver konsensusbaseret militærfaglig rådgivning i relevante spørgsmål.

Formanden vælges for en treårig periode med mulighed for forlængelse.