[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

4.- 6. juli har forsvarschef general Knud Bartels været på besøg hos soldaterne i Afghanistan. Besøget indledtes i Camp Bastion, hvor forsvarschefen havde en række drøftelser og møder med nøglepersoner inden turen gik videre til hovedoperationsbasen Price. Knud Bartels fik her lejlighed til at tale direkte til soldaterne, inden han mødtes med chefen for den danske kampgruppe, oberst Jens Riis. 


Afghanistan: General Bartels besøgte de danske styrker i Main Operation Base Price.
Forsvarschefen roste soldaterne for de mange flotte resultater styrken har opnået, men understregede samtidig vigtigheden af, at soldaterne ikke blev for selvsikre og rutinerede her til sidst, men bevarede koncentrationen til det sidste.


I forbindelse med sit besøg i Afghanistan, siger forsvarschefen:
” Det er altid givtigt for mig at besøge styrken i Afghanistan og ved selvsyn konstatere de vilkår og udfordringer mine soldater opererer under. Jeg har under mine mange møder og drøftelser klart fået en fornemmelse af den seneste udvikling, hvilket er helt nødvendig viden i forhold til den videre planlægning af den danske indsats i Afghanistan”.


Afghanistan: General Bartels benyttede lejligheden til at overrække kommandørkorset til chefen for hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler, der var med på turen for at besøge det udsendte personel fra hjemmeværnet. Hjemmeværnet forestår sikkerheden omkring Price i forbindelse med, at den danske styrke gennemfører leave periode.

Forsvarschefen besøger også det danske F-16 bidrag 
Forsvarschef general Knud Bartels fortsatte fra Afghanistan til Sicilien, hvor forsvarschefen modtog de danske piloter på flightlinen.
Besøget indledtes onsdag den 6. juli og samme dag, som en dansk F-16 pilot havde kastet bombe nr. 600 over Libyen.
Forsvarschefen fik lejlighed til personligt at modtage piloter og fly, da de vendte tilbage til Sigonella flybasen på Sicilien fra endnu en vellykket mission over Libyen, hvor bombe nummer 600 som nævnt netop var blevet afleveret.


Sicilien: Forsvarschef general Knud Bartels besøgte det danske F-16 bidrag på Sicilien.


Sicilien: Forsvarschef general Knud Bartels modtog personligt de danske piloter og kampfly, da de vendte hjem til Sigonella flybasen efter en vellykket mission over Libyen, hvor de danske F-16 fly netop havde kastet bombe nummer 600.