[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Forsvarschef general Knud Bartels på rutinemæssig patrulje i Helmand sammen med de danske soldater.


Forsvarschef general Knud Bartels indledte sit besøg i Kabul, hvor han bl.a. holdt møder med den amerikanske ambassadør Karl Eikenberry og chefen for ISAF’s styrker general David Petraeus. Emnet for mødet var en status over den aktuelle transition og de videre opgaver i forbindelse med overdragelse af ansvaret for sikkerheden til de afghanske myndigheder.

Derefter fortsatte forsvarschefen til Lashkar Gah, provinshovedstaden i Helmand, hvor det danske udenrigsministerium, som står for den civile genopbygning, hører til. Her blev forsvarschefen briefet om de seneste fremskridt omkring de civile genopbygningsprojekter, som Danmark er med til at støtte. Forsvarschefen mødtes ligeledes med chefen for Task Force Helmand, inden han fortsatte videre til Patrol Base Line. Her aflagde forsvarschefen også besøg hos de danske styrker på de to patruljebaser, Clifton og Bridzar nordøst for Gereshk by. Forsvarschefen deltog her sammen med de danske soldater på en fodpatrulje i Patrol Base Line.

Forsvarschefen mødtes endvidere med cheferne for det afghanske 215. Korps samt den afghanske hærs tredje brigade til en briefing om de aktuelle fremskridt i forbindelse med den danske støtte til og mentoring af den afghanske hær, der trænes til at overtage ansvaret for flere og flere sikkerhedsopgaver i Helmand-provinsen.

Forsvarschef general Knud Bartels hilser på soldater fra den afghanske hær, som samarbejder og trænes af de danske styrker. Forrest ses chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Agner Rokos, der også var en del af besøget.


I forbindelse med besøget udtaler forsvarschefen:
”Afghanske soldater kæmper jo i dag side om side med de danske styrker, og derfor er det vigtigt for mig at møde den afghanske hærledelse. Det giver mig mulighed for at høre, hvilke tanker afghanerne gør sig omkring den danske støtte til udviklingen af den afghanske hær. Det er glædeligt at høre, at afghanere selv vurderer, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. ANA er allerede i dag i stand til at overtage en række opgaver”, siger forsvarschef general Knud Bartels.

Forsvarschef general Knud Bartels mødtes flere gange med de danske soldater under sit besøg i Helmandprovinsen


Forsvarschefens besøg i Afghanistan fortsatte i Camp Price, som er hjemsted for hovedparten af de danske styrker. Efter dagens officielle program blev der også tid til en mere uformel middag i lejren med samtaler og møder med de danske soldater fra hold 11 over en kop kaffe på KFUM’s soldaterhjem i Camp Price.


For yderligere oplysninger kan Forsvarskommandoens pressevagt kontaktes på telefonnummer
70 200 440.