[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarskommandoen offentliggør Årsrapport 2010:
Forsvaret har i dag offentliggjort årsrapporten for 2010, der viser tilfredsstillende resultat.

Forsvarschef Knud Bartels udtaler:
- Forsvaret har i 2010 gennemført og iværksat en række effektiviseringstiltag og justeringer af forsvarets struktur. De fleste tiltag er iværksat som en del af forsvarsforliget 2010-2014, mens andre tiltag har været elementer i den løbende prioritering af forsvarets økonomi. Det kan med tilfredshed konstateres, at disse tiltag har haft en positiv indflydelse på sammenhængen i forsvarets økonomi. Det har været et omfattende og krævende arbejde, som kun er lykkedes takket været en målrettet indsats.

-Forsvarets økonomi har i de seneste år været et prioriteret område. Der er fra alle niveauer i forsvaret gjort et stort arbejde for, at forsvarets budgetter blev overholdt, og de prioriterede opgaver tilgodeset. Det er medarbejdernes fortjeneste, at forsvaret i 2009 kunne fremlægge et regnskab uden anmærkninger fra rigsrevisionen, ligesom forsvaret i 2010 har afsluttet regnskabsåret med et tilfredsstillende resultat. Forsvaret vil også i 2011 fortsætte den positive udvikling i relation til økonomistyringen.

Stram økonomisk styring i 2010
Forsvaret har vendt det akkumulerede merforbrug fra tidligere år på 96,2 mio. kr. til et akkumuleret mindreforbrug i 2010 på 333,8 mio. kr.

Du kan se årsrapporten her