[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde. Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Nick Hækkerup var i den forløbne uge i Kenya for at mødes med en række nøglepersoner omkring kapacitetsopbygning i regionen. Forsvarsministeren fik under besøget i Kenya også mulighed for at hilse på de danske sømænd ombord på det fleksible støtteskib Absalon, mens skibet havde et kort havneophold i Mombasa.

”Det var vigtigt for mig at besøge de danske mænd og kvinder i uniform, som lige nu gør tjeneste ombord på Absalon. Danmark støtter det internationale samarbejde om antipirateri på både det politiske og på det operative niveau, og Absalon og dets søsterskib Esbern Snare er således blevet synonymt med den danske indsats til søs mod pirater. Der har været en markant nedgang i antallet af kapringer i år, og Absalons indsats sammen med de øvrige flådefartøjer gør en vigtig indsats, som vi kan være stolte af”, siger Nick Hækkerup.

Absalon indgik i Operation Ocean Shield den 1. november 2011 og sejler efter planen hjem i midten af april 2012. Absalons besætning består af ca. 158 mand og består, udover skibets oprindelige besætning på ca. 110 mand, af et maritimt indsatshold (specialstyrker, minører og militærpoliti), tolke, læge, sygeplejersker, præst, militærjurist samt kadetter fra Søværnets Officersskole.