[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Siden politikerne vedtog forliget, har Forsvaret arbejdet intensivt på at indrette organisation og økonomi ud fra de rammer, som politikerne fastlagde.

Hæren bliver tilpasset efter de midler, som politikerne har stillet til rådighed. Det betyder, at en del medarbejder skal omplaceres og måske i sidste ende afskediges, samt at en række enheder nedlægges. Men der oprettes også nye enheder, fx en enhed, der skal kunne forbedre evnen til bekæmpelse af vejsidebomber.

Hærens Operative Kommando har oprettet en forligsportal, der i detaljer beskriver de omfattende ændringer, der skal finde sted i Hæren i løbet af forligsperioden 2010-2014.

Læs mere her.