[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Rigtig mange unge mennesker gider godt knokle rundt i et mudret øvelsesterræn og blive udsat for stueeftersyn i de fire måneder, som en værnepligten normalt varer. I august sagde forsvaret goddag til 2116 unge mennesker – 2019 i hæren og 97 i Flyvevåbnet – langt de fleste havde selv meldt sig.

- Man kan sige, at der er tale om en kunstig høj frivillighedsprocent. Antallet af frivillige her i august skyldes, at forsvaret har været nødt til at reducere antallet af pladser til værnepligtige. I 2010 og 2011 har vi reduceret fra 6200 til 4800 pladser, siger major Enrico Schou, elementsleder i Forsvarets Rekruttering.De få tvungne værnepligtige her i august på 4, 16 procent  er værnepligtige, der tidligere er udeblevet fra værnepligtstjeneste eller som har søgt om udsættelse.

- Frivilligheden har igennem de sidste tre år svinget mellem 89 til 91 procent. 2011 ser ud til at blive en smule højere på grund af reduktioner i antallet af værnepligtspladser, siger Enrico Schou.

I øvrigt er der for første gang siden 2000 kommet værnepligtige til Bornholm. Frivillighedsprocenten blandt dem er på 100 procent, hvilket er helt usædvanligt. Da forsvaret sidst indkaldte, var holdene til Bornholm nogle af de sværeste at fylde op.

Kvinder og etniske minoriteter
Det er forsvarets erklærede mål at være en mangfoldig arbejdsplads.  Faktisk blev forsvaret i foråret belønnet for sin politik for at tiltrække flere kvinder og etniske minoriteter med Institut for Menneskerettigheders MIAPRIS. Præcis hvor mange unge fra etniske minoriteter, der er blandt de værnepligtige vides ikke.

- I Danmark er det ulovligt at registrere folks etniske baggrund. Derfor registrerer vi ikke, hvor mange personer med anden etnisk baggrund end dansk, der hvert år aftjener værnepligt, siger Enrico Schou.Til gengæld er andelen af kvindelige værnepligtige i august på 11,72 procent – fordelt med 11,64 procent på Hæren og 13,4 procent på Flyvevåbnet.

Hæren har to store indkaldelser i løbet af et år: Februar og august. Et mindre antal værnepligtige bliver indkaldt til Flyvevåbnet og Søværnet i andre måneder på året. Antallet af værnepligtige, der mødte op den 1. august 2011, udgør 45 procent af det samlede antal værnepligtige i 2011. Men på grund af de pålagte reduktioner er augustindkaldelsen anderledes end forårsindkaldelsen.

Se tal for indkaldelsen 1. august 2011 her

Fakta om værnepligten 

Den almindelige værnepligt varer 4 måneder

I Hesteskadronen varer værnepligten 12 måneder

I Den Kongelige Livgarde varer værnepligten 8 måneder

På Kongeskibet Dannebrog varer værnepligten 9 måneder