[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Efter modtagelse og inspektion af et æreskompagni fra Den Kongelige Livgarde, er der taler af formanden for komiteen for monumentet, general Helsø, og af Statsministeren. Herefter er der rundgang i det kommende monument mens Den Kongelige Livgardes Musikkorps spiller. Foreningen "De Blå Baretter" vil være repræsenteret med faner for de mange typer missioner, som danske mænd og kvinder har deltaget i gennem årene.

Der er inviteret 125 gæster og ca. 70 veteraner til grundstensnedlæggelsen. Alle interesserede er  velkomne til at overvære begivenheden, der finder sted i Prinsessens Bastion i Kastellet fra kl. 09.30 til 11.30.