[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I 2009 blev NATO-landenes forsvarsministre enige om, at sikkerhedssituationen i Kosovo var stabil nok til, at KFOR-missionen kunne reduceres. Det kommer til at foregå som en tretrinsraket, hvor første trin blev gennemført januar sidste år. Andet trin er det, der nu bliver gennemført med bl.a. ændringen i den danske deltagelse.
Hjemmeværnets opgaver bliver adgangskontrol og bevogtning i den franske lejr. Det er opgaver, som hjemmeværnet også varetager i ISAF-missionen i Afghanistan.  Derfor falder det meget naturligt at lade hjemmeværnet udføre dette arbejde i KFOR-missionen. Hjemmeværnet bidrager også med fem officerer til KFOR hovedkvarteret. Indtil videre er det bestemt, at hjemmeværnet skal være i Kosovo i op til 12 måneder.