[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Skjoldan

Udenrigspolitisk Nævn godkendte den 15. marts 2011, at Flyvevåbnet igen skal løse opgaven med at flyve air policing over de tre baltiske lande i de sidste fire måneder af 2011. Nu går planlægningsarbejdet i gang.

Estland, Letland og Litauen blev en del af NATO i 2004. De har ikke et flyvevåben, som er i stand til at hævde suveræniteten i eget luftrum. Den opgave er derfor blevet varetaget af NATO-partnere på skift, og nu skal det danske Flyvevåbnet af sted igen.

Baltic Air Policing 2011 kommer til at bestå af fire kampfly og cirka 50 mand. Der vil i hele perioden være to kampfly på kort beredskab. Deres opgave vil være imødegå trusler og assistere i situationer, hvor civile fly har problemer. Opgaven er den samme som det danske afvisningsberedskab løser i det danske luftrum 24 timer i døgnet.

Air Policing over andre lande er en opgave, som Fighter Wing Skrydstrup – hjemenheden for de danske F-16 kampfly - har løst flere gange før. I 2004 og i 2009 fløj de over de baltiske lande og i 2009 og 2010 dækkede de luftrummet over Island. I 2009 fløj de danske kampfly afvisningsberedskab over både Danmark, Estland, Letland, Litauen og Island på samme tid.