[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

Fjorten rådgivere er nu blevet klædt på til at hjælpe deres kolleger i tilfælde af større kriser på arbejdspladsen. De er i forvejen ansat i forsvaret, men har videreuddannet sig som rådgivere, og nu har de taget den såkaldte RITS-uddannelse – der står for ´Rekonstruktion og integration af traumatisk stress´ - i Beredskabsstyrelsen.
- Det betyder, at vi i alt har 23 uddannede RITS-rådgivere over hele landet, som kan yde støtte til mennesker i krise, siger Karen Blædel, der er ledende rådgiver i Forsvarskommandoen og hovedkraften bag initiativet.
RITS-rådgiverne kan gå ind i de situationer, hvor intet er rutine, og hvor det går stærkt, og hvor der skal skabes orden i kaos.

Knopsskydning
I 2003 kom der en rapport om krænkende adfærd i forsvaret. Som konsekvens af rapporten blev der etableret en organisation af personlige rådgivere, som ansatte i forsvaret kunne gå til, hvis de havde brug for en samtale.
- I begyndelsen troede vi, at vi skulle tage os af kønsdiskrimination og mobning, men det viste sig, at vi i stedet havde rigtig mange sager med stress, konflikter og mistrivsel, siger Karen Blædel, der i øvrigt har set en så væsentlig nedgang i sager om sexchikane, at de efterhånden fylder forbavsende lidt.
Med de erfaringer, der blev indhentet fra det praktiske arbejde, blev det besluttet, at de konfliktmægleruddannede rådgiver også skulle have en uddannelse i stresscoaching, og nogle af dem også en uddannelse i RITS.
- Vi har brug for folk, der umiddelbart kan gå ind og hjælpe ved større kriser, fastslår Karen Blædel.

Løsninger på lavest mulige niveau
Når rådgiverne går ind i konflikter, er det vigtigt, at der ikke bliver gjort en sag ud af det. Derfor bliver der ikke bedt om CPR-nummer og fuldt navn, ligesom der heller ikke er notatpligt.
- Vi kører ikke en sag op, men prøver at finde løsninger, der fungerer i praksis. Vi finder løsninger på det lavest mulige niveau, siger Karen Blædel.
For de ansatte, der får rådgivning, kan det betyde, at de kan blive ved med at være i deres arbejde. For forsvaret kan det vise sig at være yderst kosteffektivt med hurtigt rådgivning.
- Jeg har regnet på, at stress og mobning koster i omegnen af et trecifret millionbeløb om året for forsvaret, så det kan betale sig at sætte ind med rådgiverne, siger Karen Blædel.

Læs mere om RITS-uddannelsen her