[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Over 300 deltog i bisættelsen af konstabel Alexander Biune i København i dag, hvor en lang række af blomster og kranse til minde om den dræbte soldat smykkede Holmens Kirke.

Organisten spillede "Jesus bleibet meine freude" af J.S. Bach, hvorefter pastor emeritus Bent Honoré, som i sin tid konfirmerede Alexander, i sin tale blandt andet sagde:

- Alexanders bortgang rammer naturligvis hans venner og kammerater, men i særlig grad hans forældre, bedsteforældre, søstre og kæreste. Det er frygteligt svært for en far og mor at miste et voksent barn. For slet ikke at tale om tabet af sin storebror eller tilkommende.

- Der er bedt til Gud om, at Alexander måtte komme helskindet hjem fra Afghanistan, men sådan gik det desværre ikke. Vi har lov til at bede for hinanden, men det er ikke alle tab og lidelser, der kan bedes væk i en farlig verden. Også I unge, venner og soldaterkammerater, har gennem Alexanders død mærket på nært hold, hvor strengt livet under tiden kan forme sig.

- Alexander og hans soldaterkammerater har været - og er - på slagmarken på vore vegne. De er udsendt af Danmark, af de politikere, vi sammen har valgt til at lede vores land i krig og fred. Alexander og hans kammerater repræsenterer derfor dig og mig, når de sætter deres liv på spil. Derfor bør vi i samfundet ære vore faldne og drage omsorg for vore krigsveteraner.Kisten bæres ind i Holmens Kirke af Alexander Biunes kammerater fra Afghanistan.
Fotos: Per Amnitzbøl Rasmussen

Pastoren læste mindeord fra Alexanders kæreste op. Hun har blandt andet skrevet om Alexander:
-  De år, han nåede at leve, har været fyldt med mere liv, end langt de fleste nogensinde vil komme i nærheden af. Hans liv har været fyldt med mere glæde og flere oplevelser end mange nogensinde vil komme i nærheden af. Han nåede at opleve ægte kærlighed.

Alexanders far, Søren Biune, sagde:
- Vi vil mindes dig, som vores betænksomme og altid positive søn, en super bror, der også kunne stille krav, den begavede elev i gymnasiet, den dedikerede kæreste, den tapre soldat og enestående ven – der skabte tætte bånd til alle, du mødte på livets vej.

- Vi skylder dig alle en stor tak for din måde at være på. Samtidig respekterer vi din beslutning om at gå i kamp for Danmark og for friheden i Afghanistan. Du lever videre i vores erindring og hjerter med respektfuldhed , for din indsats for friheden og for alt det, du har skabt og gjort for os, der her er samlet i dag for at sige dig et sidste farvel.
En trompetist fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps blæste "Danmarks Sidste Honnør" inden kisten af æresvagten fra Jydske Dragonregiment blev båret ud til rustvognen.Kisten bæres ud af kirken. På kisten ses de tre medaljer: NATO’s missionsmedalje for Afghanistan, Forsvarets medalje for international tjeneste og Forsvarets medalje for Faldne i tjeneste.

Til stede var Alexander Biunes nærmeste pårørende, kammerater og kolleger både fra værnepligtstiden ved Gardehusarregimentet og fra Jydske Dragonregiment. De officielle gæster var forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, forsvarschef, general Knud Bartels, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Lars Dencker og Vagn Jensen, der er næstformand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.Forsvarschef, general Knud Bartels og forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Fra den amerikanske ambassade deltog Air Force Attaché, oberstløjtnant John Culton, fra den britiske ambassade deltog forsvarsattaché, orlogskaptajn Martin Smith, ligesom det britiske forsvar yderligere var repræsenteret ved oberstløjtnant Nicholas Bruce-Jones, der er fra 3 Commando Brigade, hvorfra de britiske enheder, som er Den Danske Kampgruppes nærmeste samarbejdspartnere i Helmand, er udsendt.

Efter bisættelsen var der mindesammenkomst i Odd Fellow Palæet, København.

 Læs pastor emeritus Bent Honorés tale her