[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

-Vi har givet alle vores LYNX-helikoptere flyveforbud indtil årsagen til havariet er endeligt fastslået, siger generalmajor Henrik Røboe Dam,
som er chef for Flyvertaktisk Kommando, og fortsætter:

- Hvis der er den mindste risiko for, at den fejl, der forårsagede ulykken i Grønland, er generel i helikopterne, kan vi ikke gøre andet end
at holde dem på jorden. Alt andet ville være at lege med sikkerheden.

Helikopter Wing Karup forventer at have den forulykkede helikopter tilbage i Karup i løbet af weekenden. Når den er blevet undersøgt, kan man sige nøjagtig hvilke dele, der skal efterses på de andre helikoptere. Når det er på plads, er det forhåbningen, at det normale operationsniveau kan genoptages.

Kilde: FTK