[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Modtagelse
Konstabel Alexander Biune, der blev dræbt i Afghanistan søndag den 10. juli, modtages af hæren i Roskilde Lufthavn torsdag den 21. juli klokken 10, hvor der vil blive afholdt en mindehøjtidelighed.
På grund af problemer med det fly, der skulle transportere kisten med Alexander Biune til Danmark, har det været nødvendigt at udsætte modtagelsen et døgn.

Til stede ved modtagelsen vil være de nærmeste pårørende, familie, venner og kolleger samt chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, og chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Lars Dencker.

Bisættelse
Konstabel Alexander Biune bisættes fredag den 22. juli klokken 13 fra Holmens Kirke ved en militær bisættelse.

Til bisættelsen vil der udover pårørende, familie og venner være deltagelse af: Forsvarsministeren Gitte Lillelund Bech, Forsvarschefen general Knud Bartels, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Lars Dencker og næstformand for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Vagn Jensen.

Fra udlandet deltager:
Den amerikanske Ambassade, Air Force Attaché oberstløjtnant John Culton.
Den britiske Ambassade, Forsvarsattaché kommandør Martin Smith RN.
Chefen for den britiske 3 Commando Brigade, oberstløjtnant Nicholas Bruce-Jones.

Til medierne:
Torsdag den 21. juli:
Der vil være mulighed for at overvære og fotografere/filme når flyet lander og når kisten bæres ind i hangaren. Der bliver ikke adgang til at overvære mindehøjtideligheden.
Ankomst til Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde, senest klokken 9.
Tag venligst kontakt til major Bjarke Bobek eller seniorsergent Anders Filtenborg.

Fredag den 22. juli:
Der vil være mulighed for at fotografere/filme uden for kirken. Der må ikke fotograferes/filmes i kirken.

Kontaktpersoner.
Ved hjemtagelse og ved bisættelse: major Bjarke Bobek, 60 50 62 03.
Ved Hærens Operative Kommando: presseofficer Erik Bøttger 70 22 19 99.

De pårørende ønsker ikke kontakt med medierne.