[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søndag den 16. januar præcis klokken 12 sænkedes rampen på flyvevåbnets helikopter EH 101 på Flyvestation Karup foran Flyveskolens hangar.


Kisten med konstabel Samuel Enig bæres ud af helikopteren. Fotos: Jill Martinsen.


Kisten med Samuel Enig, der faldt i Afghanistan den 9. januar, blev båret ud af helikopteren af hans kammerater, der var fulgt med fra Afghanistan, og ind i hangaren. Imens spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps ”Kongernes Konge”.

Inde i hangaren var de nærmeste pårørende, venner og kolleger sammen med chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, chefen for Den Kongelige Livgarde, oberst, kammerherre Lasse Harkjær, og et æreskommando med Livgardens fane.


Kisten blev båret fra helikopteren og ind i hangaren af Samuel Enigs kolleger, der var fulgt med kisten fra Afghanistan og hjem til Danmark.

Da kisten var anbragt i hangaren, gik oberst Lasse Harkjær frem og lagde en buket blomster ved kisten for derefter at holde en tale over den faldne soldat.

- Samuels kompagnichef Eskil Berger betegner ham som ambitiøs, initiativrig og målrettet, og et flottere skudsmål kan man vel ikke få, sagde oberst Harkjær.

- For den store familie med de fire søskende var Samuel den lille efternøler. Ham der blev forkælet af alle de andre, men også ham der skabte smil i hverdagen.

- Samuel drog ud i verden for at hjælpe andre til fred og frihed. Han faldt i denne kamp. Vi vil altid huske ham i vore hjerter. Æret være Samuel Enigs minde, sagde oberst Harkjær.

Derefter talte feltpræst Jes Rønn Hansen og lyste velsignelsen.

Mens kisten blev båret ud til rustvognen, spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps ”Det var på Isted Hede”.

Der er militær begravelse af Samuel Enig onsdag den 19. januar klokken 11 fra Nørremark Kirke i Vejle.

Læs oberst Lasse Harkjærs tale her