[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forligskredsen har besluttet at støtte følgende ni projekter listet i vilkårlig rækkefølge:

1. Aktivitet på flagdagen. Ansøger: Central Sammenslutningen af Sydsjællandske Soldaterforeninger. Beløb kr. 5.600.
2. Mindedag ved Rindholm Kro, Danske Soldaters Mindelund. Ansøger: Danske Soldaters Mindelund. Beløb kr. 20.000.
3. Tilskud til gennemførsel af enhedens to års jubilæum. Ansøger: kommandodelingen ISAF hold 5. Beløb kr. 5.500.
4. Afholdelse af årlige legatoverrækkelser. Ansøger: Hærens Regimenters Hjælpefond. Beløb kr. 25.000 i 2011 og 2012, i alt kr. 50.000.
5. Aktiviteter og oplysningsarbejde i forbindelse med flagdagen. Ansøger: Folk & Forsvar. Beløb kr. 170.000.
6. Solopgangsløb og dialogforum. Ansøger: Dansk Ortopædkirurgisk Selskab. Beløb: kr. 145.000.
7. Aktiviteter i relation til Projekt Livline. Ansøger: Hærens Konstabel- og Korporalforening. Beløb kr. 775.000.
8. Midlertidigt boligtilbud til hjemvendte soldater i Holstebro. Ansøger KFUM Soldatermission i Danmark. Beløb kr. 1.250.000.
KFUM Soldatermission i Danmark havde ansøgt om kr. 2.500.000, men det er besluttet kun at tildele det halve beløb.
9. Bog om de danske soldaters internationale indsats 1992 – 2010. Ansøger: Per Amnitzbøl Rasmussen. Beløb kr. 25.000.

Kontaktperson vedr. ovenstående er sagsbehandler Lars Bo Holm Pedersen, der kan kontaktes på fko-psa205@mil.dk