[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin, Forsvarets Mediecenter

Myterne om kvinders arbejdsliv i forsvaret trives i høj grad. Men nu skal myterne aflives, og virkelighedens arbejdsforhold for kvinderne frem i dagens lys. For forsvaret vil gerne fastholde og rekruttere kvinder. Derfor nedsætter hver værn en arbejdsgruppe, der skal kortlægge kvinders muligheder for et godt arbejdsliv i forsvaret.

-Det er en vigtig del af mangfoldighedspolitikken i forsvaret. Vi skal finde ud af, hvad der er myter og hvad der er realitet, når det handler om kvinders arbejdsforhold i forsvaret, siger specialkonsulent Henrik Sønderskov fra Personelstrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen.


Det skal nu kortlægges, hvilke udfordringer kvinder møder på en arbejdsplads som forsvaret.

Hver arbejdsgruppe skal helst bestå af ligelig fordeling af både kvinder og mænd – gerne videnspersoner indenfor området.  Hvert værn skal have sin arbejdsgruppe, fordi værnene har forskellig arbejdskultur og forskellige udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse.

-Der er forskellige udfordringer i de tre værn. Derfor skal vi have et empirisk grundlag, så vi laver tiltag, der passer til virkeligheden, siger Henrik Sønderskov.

Ofte er det kvinderne selv, der ikke ønsker fokus på deres køn. De vil bedømmes på deres soldaterevner og ikke deres østrogenspejl. Det forstår Henrik Sønderskov udmærket, alligevel argumenterer han for, at ligestillingsarbejdet i grupperne er enormt betydningsfuldt.

-Forsvaret er en mandsdomineret arbejdsplads, men det er vigtigt, at vi repræsenterer det samfund, som vi beskytter, siger Henrik Sønderskov.

Forsvaret vandt i foråret Institut for Menneskerettigheders MIAPRIS. Prisen bliver givet til virksomheder, der både politisk og i praksis fremmer mangfoldighed og ligebehandling.