[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forenede Service A/S forventes at blive forsvarets nye leverandør inden for store dele af forsvarets etablissementsdrift på Sjælland og Bornholm. Forsvaret har i alt modtaget tilbud fra 9 forskellige tilbudsgivere. Blandt tilbudsgiverne har Forenede Service A/S givet økonomisk mest fordelagtige tilbud med en samlet løsning.

Forsvarskommandoen har i dag orienteret medarbejdere og chefer inden for etablissementsdriften på Sjælland og Bornholm om resultatet. De berørte faglige organisationer er ligeledes orienteret om resultatet.

Efter en stand-still periode på 10 dage forventer Forsvarskommandoen at indgå kontrakt med Forenede Service A/S. En stand-still perioden er en obligatorisk pause mellem offentliggørelse af vinderen og indtil der officielt kan underskrives kontrakt. I denne periode kan de andre tilbudsgivere få en frist til at indgive en klage, før der underskrives en kontrakt.