[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Det nyrenoverede Sixtus Batteri.

- Hermed har jeg den glæde at erklære Batteriet Sixtus genåbnet. Markér dette med afgivelse af dansk løsen, sagde Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Batteriet Sixtus svarede straks med tre skud fra den nyrenoverede vold. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik og forsvarschef general Knud Bartels gik herefter en tur på voldene, hvilket var umuligt før den store ansigtsløftning, hvor voldene var et vildnis.

 
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik genåbnede Sixtus. Samme dag forlod han kongeskibet for i år.

- Det er Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og mit håb og ønske, at området kan benyttes og nydes i mange år med respekt for historiske værdier, som vi ser, at rigets flag og Batteriet Sixtus symboliserer for søværnet, forsvaret, hovedstaden og riget i sin helhed, sagde Holmens garnisonskommandant Kommandør Niels Jacob Priisholm Hansen i sin tale.

Sixtus Bastion er renoveret for 20,7 mio. kr., hvor af 13,2 mio. kr. er bevilget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.


27 skud fra Batteriet Sixtus markerede, at den kongelige familie gik i land.

Inden ceremonien havde militærpolitiets vagter fra tre af Batteriets kanoner afgivet 27 skud. Det markerede, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prinsgemalen gik i land fra kongeskibet Dannebrog.  I år har kongeskibet været i Grenå, Hadsund, Horsens, Skagen, Hirtshals, Hanstholm, Århus og på Anholt. Sejladsen foregik i maj og august.

Se et indslag fra genåbningen af Sixtus på forsvarskanalen.

Du kan se et indslag om nyrenoveringen her


Militærpolitiets vagt ved rigest flag, der nu vejer på en splinterny flagstang.


Søværnets Tamburkorps, der selv holder til på Nyholm, spillede til genåbningen.