[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde FTK
Forsvarets Materieltjeneste overdragede d. 21. januar systemet til Flyvevåbnet. Oberstløjtnant Thomas Bork repræsenterede Forsvarets Materieltjeneste ved den lejlighed, og han indledte sin tale med at tale lidt om sprogforvirring:

- Jeg har været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle holde denne tale på dansk, engelsk, fransk.
Han valgte at fortsætte på engelsk, hvor han forklarede pointen med, hvor vigtigt det at bruge samme sprog inden for kommunikation. Han henviste naturligvis til vigtigheden af, at Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og samarbejdsnationer har et fælles taktisk datalinksystem, der kan tale sammen.

Link 16 netværket skal overvåges og administreres af et sådant system, der får navnet Joint Datalink Operations Centre (JDLOC). Det bliver forankret i Air Control Wing og skal planlægge, designe, overvåge, administrere og analysere alle Link 16 operationer inden for dansk område. Derudover skal systemet yde samme støtte til danske enheder, når de er ude internationalt.


- JDLOC er gennem tre år blevet testet og udviklet og har vokset sig fra at være en baby til en voksen, med den modenhed, der følger med, forklarede oberstløjtnant Thomas Bork over for gæsterne, der blandt andre indbefattede repræsentanter fra Hærens og Søværnets operative kommandoer, Flyvertaktisk Kommando og det franske firma Thales, der har udviklet systemet.

Efter en kort tale tog fungerende stabschef for Flyvertaktisk Kommando, oberst Steen Hartov, saksen og klippede den røde snor over, som symbol på, at Flyvevåbnet nu har overtaget JDLOC.

Som slutning på den lille højtidelighed takkede og roste chefen for Air Control Wing, oberst Lone Træholt, de medarbejdere, der i hele wing’en har udført et stort og entusiastisk arbejde i forbindelse med opbygningen af JDLOC, og hun understregede igen betydningen af det værnsfælles projekt.
Oberst Steen Hartov fra Flyvertaktisk Kommando har netop klippet den røde snor, og dermed er JDLOG overdraget til Flyvevåbnet, men med alle tre værn som brugere. (Foto: Arne Bach Nielsen)