[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Første del af kampagnen kørte fra midten af december til slutningen af januar og skulle øge kendskabet til forsvarets uddannelser.
Anden del af kampagnen, der starter mandag d. 31. januar og kører til d. 15. marts, skal rekruttere kvalificerede ansøgere til officersuddannelserne i de tre værn. Kampagnen skal også trække deltagere til arrangementerne STUD KRIGER, SØ og LUFT. Arrangementerne skal give interesserede mulighed for at snuse lidt til livet i de tre værn.

Forud for kampagnen har Forsvarets Personeltjeneste skrevet til ca. 500 netop hjemsendte konstabler og sergenter for at gøre opmærksom på den kommende kampagne og for at give dem tilbuddet om at søge allerede nu.

Hjemmesiden for hele kampagnen hedder www.blivofficer.dk og her er der en test, testimonials fra kadetter, information om uddannelserne og link til ansøgning.