[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Sygeplejersker, lærer og journalister mv. bærer titlen professionsbachelor, og nu får de selskab af officerer fra forsvaret. Den 23.maj godkendte Akkrediteringsrådet forsvarets grundofficersuddannelser hvilket betyder, at fremtidige premierløjtnanter nu også bærer titlen professionsbachelor.

- Jeg er glad på de unge officerers vegne. Udover de fantastiske oplevelser, erfaringer og viden som officersjobbet tidligere har medført, kan vi nu sige til de unge, at deres uddannelse også kan anvendes som et springbræt til at læse videre i det civile, siger kommandør Henrik Ryberg, der er chef for den personelstrategiske afdeling i forsvarskommandoen.

Følgende officersuddannelser fører til professionsbachelorgraden:
- Professionsbachelor i landmilitære operationer
- Professionsbachelor i sømilitær ledelse og operation
- Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik
- Professionsbachelor i militær ledelse i flyvevåbnet – kontrol og varsling
- Professionsbachelor i militær ledelse i flyvevåbnet – operationsstøtte
- Professionsbachelor i militær ledelse i flyvevåbnet – teknik

Desværre er det ikke muligt at opnå akkreditering for de uddannelser, der allerede er gennemført. Men, for de premierløjtnanter, som allerede er uddannet, vil det forhåbentligt gøre det nemmere at opnå meritering i forhold til det civile uddannelsessystem idet forsvaret netop har fået en blåstempling af uddannelsesniveauet, - indholdet og -kvaliteten.

Næste mål er at få godkendt Stabskursus, der gør officererne til henholdsvis orlogskaptajner og majorer, som en masteruddannelse. I øjeblikket arbejdes der i den personelstrategiske afdeling på at få beskrevet denne uddannelse grundigt, ligesom der skal etableres en lovhjemmel, der giver ret til at udbyde uddannelsen, inden materialet skal sendes til evaluering i ACE Denmark.

- Jeg kan ikke give bud på, om og hvornår det eventuelt bliver en realitet. Men det er selvfølgelig vores klare ambition, at få den godkendt, siger Henrik Ryberg og tilføjer, indtil videre vil vi glæde os over det meget flotte resultat for grundofficersuddannelser

Akkrediteringen er ikke sket på bekostning af indholdet og kvaliteten i uddannelserne. Tværtimod. Akkrediteringsprocessen har medført en nødvendig objektiv og kritisk stillingtagen til forsvarets uddannelsessystem. Dette for at kunne dokumentere, at uddannelsesindholdet og -niveauet samt kvaliteten i uddannelserne er professionsorienteret og dermed aftagerfokuseret.

- Med akkrediteringen kan vi dokumentere at vi lever vi op til uddannelsesnormerne i det civile uddannelsesmiljø, men vi går selvfølgelig ikke på kompromis med de militære krav til uddannelsesindholdet, slutter Henrik Ryberg.