[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde: Hærens Operative Kommando
Oberstløjtnant (OL) Hamayoun, der er chef for 3. Kandak (bataljon), fik i mandags udleveret 30 sæt natkikkerter. Det er første gang, afghanske soldater får stillet denne teknologi til rådighed, og den hilses mere end velkommen;

- Det er vigtigt for os at kunne se, hvad der foregår omkring vores tjekpoints om natten. Med det nye udstyr vil det være muligt at spotte oprørerne, når de går i stilling eller forsøger at nedgrave IED’er. Det bliver en stor hjælp for os alle, sagde OL Hamayoun efter modtagelsen.

De nye øjne i natten giver de afghanske soldater en klar fordel overfor oprørerne. Det gælder ikke mindst på udsatte steder uden vejbelysning.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det nye udstyr falder på et tørt sted. Netop manglende indsigt om natten har været til debat flere gange. Derfor fik hold 11 en aftale i stand omkring natkikkerterne, som nu er udleveret til den afghanske bataljon. Det vil øge sikkerheden for de afghanske soldater, for os og for den lokale befolkning i området, siger OL Peter Els og fortsætter:

- Jeg forklarede ham, at det faktisk var den samlede danske befolkning, han skulle takke, da det er danske skattekroner, der i form af kapacitetsopbygningsmidler er brugt til indkøbet. Hamayoun ønskede, at jeg skulle sende en tak hjem, hvilket hermed er gjort.

En lokal mekaniker har specialfremstillet elkabler til strømforsyning af kikkerterne, når disse anvendes på tjekpoints. Kablerne kobles direkte på køretøjernes 12-volts batterier. Det sparer udgifter til almindelige batterier, som er en manglevare i det afghanske militære system.

Det er vigtigt at søge bæredygtige løsninger, som fortsat kan fungere, når der ikke længere er internationale soldater i landet. Udleveringen af natkikkerterne er blot et led i den transition, der skal gøre de afghanske sikkerhedsstyrker uafhængige af ISAF.