[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Udslippet er sket den 1. april om aftenen under overførsel af brændstof fra et fly fra Thule Air Base. Uheldet blev opdaget den 3. april 2011 i forbindelse med kontrol af tankene. Grønlands Kommando har herefter hurtigst muligt orienteret Det Grønlandske Selvstyre og Forsvarskommandoen om hændelsesforløbet.

Uheldet er sket i forbindelse med overførsel af brændstof fra et transportfly til stationens lagertank nr. 4, som er blevet overfyldt, hvorefter brændstoffet er løbet ud i terrænet gennem tankens overløb. Blandt andet på grund af de ekstreme vejrforhold med vind, snevejr og kraftig kulde på Station Nord i den pågældende weekend er udslippet først blev opdaget ved en rutinemæssig kontrolmåling den 3. april 2011.

Det forventes at olien er bundet i sneen indtil tøvejr medio maj. Det vil derfor være muligt at opsamle størstedelen af olien i sneen, inden tøvejret sætter ind.

Iværksatte miljøtiltag

Der blev umiddelbart efter konstateringen af udslippet iværksat opsamling af forurenet sne. Af hensyn til afdampning og personellets sikkerhed, måtte arbejdet midlertidigt indstilles, indtil personligt beskyttelsesudstyr kunne transporteres frem til Station Nord den følgende dag. Station Nord er alene udrustet til at kunne håndtere mindre miljøuheld, og kunne således ikke med eget beredskab løse problemet.

For at skabe et overblik over forureningen har Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste den 5. april sendt en ekspert i arktiske miljøforhold til Station Nord.

I samarbejde med personellet på Station Nord er det akutte oprydningsarbejde genoptaget, således at brændstoffet kan opsamles mest effektivt.

De endelige konsekvenser af udslippet og oprydningen vil blive nærmere vurderet ved opfølgende undersøgelser til august, når de vejrmæssige forhold tillader det. Det videre oprydningsarbejde vil ske i snæver koordination med de grønlandske miljømyndigheder.