[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Første skridt i moderniseringen af Nyboder er nu taget. Forsvaret har påbegyndt restaureringen af én af Nyboders karakteristiske gule karreer i daglig tale kaldt ”De Gule Stokke”.

Mandag den 3. oktober kl. 14.00 markerer forsvaret startskuddet på restaureringen med et arrangement på byggepladsen i Nyboder, hvor Forsvarsministeren, Forsvarschefen general Knud Bartels og næstformanden fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Fr. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla og flere andre interessenter er til stede.

Med arrangementet fejrer forsvaret, at Nyboder går en ny tid i møde. Det har længe været forsvarets ønske, at de knapt 400 år gamle bygninger bliver omdannet til tidssvarende boliger, og at der dermed gives nyt liv til Nyboder til gavn for forsvarets ansatte så vel som hele Danmark. Takket være A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, der støtter restaureringen af den ene karré med 50 mio. kr., er forsvaret nu godt på vej. Forsvaret finansierer selv projektet med 25 mio. kr.

Respekt for historien
Restaureringen og moderniseringen er ikke kun et dyrt projekt, det er også et komplekst projekt. Bygningerne i Nyboder er fredede, og det betyder, at der i moderniseringsprocessen arbejdes særligt omhyggeligt med bevaring af bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Den igangværende restaurering omfatter den karré, der er beliggende mellem Delfingade og Hjertensfrydsgade. Det drejer sig om 16 huse, som i alt rummede 33 lejligheder før moderniseringen. Efter moderniseringen vil der være 25 tidssvarende lejligheder.

For at markere samspillet mellem nutidens teknologi og respekten for de historiske værdier i restaureringen vil dramatikeren Jokum Rohde placere en boks med bl.a. en dansk mønt fra 2011, som mures ind i fundamentet på den ene bygning. Jokum Rohde medvirker i en film, som indgår i en serie af ”Nattevandringer i Nyboder”, som kan ses her på hjemmesiden. Denne side offentliggøres ved samme lejlighed den 3. oktober.

Under arrangementet kan deltagerne få lejlighed til at besigtige to af de huse, der restaureres, ligesom de vil få mulighed for at se planer, billeder og modeller af ”det nye Nyboder”.

Efter arrangementet vil Forsvarsministeren, Forsvarschefen og øvrige nøglepersoner stå til rådighed for interviews fra pressen.

Invitation til pressen
Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet. Ved deltagelse bedes repræsentanter fra pressen venligst sende en mail senest d. 30. september kl. 13.00 til kommunikationsmedarbejder, Cecilia Honores Møller, på chl@mil.dk.

Praktisk
Arrangementet afholdes mandag den 3. oktober 2011 på byggepladsen på hjørnet af Hjertensfrydsgade og Kronprinsessegade i Nyboder.

Yderligere informationer om arrangementet kan rekvireres hos arkitekt og projektchef, Erik Børge Hansen på tlf. nr. 3266 4305 eller mobil 7231 4510

Program:
Kl. 14.05:  Velkomst til ”byggepladsen” ved Tim Sloth Jørgensen, admiral og formand for styregruppe og følgegruppe vedr. restaurering og modernisering af De Gule Stokke i Nyboder.
Kl. 14.15   Næstformand fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Fr. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla holder tale
Kl. 14.25   Forsvarsministen holder tale
Kl. 14.30   Jokum Rohde indmurer mønt i fundament
Kl. 14.30   Traktement
Kl. 14.35   Besigtigelse af to huse
Kl. 15.00   Mulighed for interviews med nøglepersoner fra arrangementet