[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den nye kommunikationsafdeling får overordnet ansvar for strategisk planlægning, koordination og produktion af forsvarets centrale kommunikation. 

Det forventes, at Forsvarets Mediecenter og Kommunikationssekretariatet nedlægges pr. 1. februar 2012, og at Kommunikationsafdelingen overtager opgaveløsningen fra dette tidspunkt. Tilpasning på personaleområdet vil ske gradvist i løbet af 2012.

- Målet med omlægningen er dels at opnå besparelser, dels at opnå en bedre fokusering af indsatsen og derved et bedre udbytte af de ressourcer, vi bruger på området, siger generalmajor Per Ludvigsen, der er chef for Forsvarskommandoens Personelstab.

De personalemæssige følger af omlægningen vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende regler og aftaler på området. Afskedigelse af medarbejdere vil blive søgt begrænset mest muligt, men vil næppe helt kunne undgås.