[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

Ikke alle arbejdspladser er lige velfungerende, og ind i mellem tenderer tonen mellem kolleger ondskabsfuld chikane af den værste skuffe.
- Det kan være, at kolleger isolerer en enkelt i gruppen, fornærmer og håner kollegaen eller kommer med grov spøg, der ikke er sjov, fastslår Karen Blædel, der netop har forsvaret sin ph.d., der handler om de personlige rådgivere, der er ansat i forsvaret til at løse tilsyneladende uløselige konflikter, som opstår mellem personalet.
Hun begyndte projektet med at finde rådgiverne i vinteren 2004. I daglig tale bliver de kaldt KA-rådgivere, hvor KA står for krænkende adfærd.
- Vi arbejder forebyggende ved at gå ind og arbejde med negativ adfærd, siger Karen Blædel.
Helt grundlæggende sker det ved, at KA-rådgiverne, der er uddannet konfliktmæglere, træner de implicerede til tale om problemerne.

Begynder ikke med cpr-nummer
Enhver ansat i forsvaret kan gå på det interne net og finde en KA-rådgiver. Det er ikke sådan, at der er tilknyttet én bestemt rådgiver til en bestemt arbejdsplads. Der er frit valg mellem de 60 rådgivere.
- Vi er ikke en del af det formelle system, men er frivillige. Vi har heller ingen beslutningskompetence, men kan rådgive og hjælpe, siger Karen Blædel.
Det betyder også, at folk kan gå anonymt til rådgiverne, der har tavshedspligt og ikke spørger efter et cpr-nummer. KA-rådgiverne kan så vejlede folk i, hvilke veje de kan gå: Nogle gange er det en auditørsag, andre gange skal chefen træde ind, og tit kan folk selv finde ud af det.
- Vi hjælper folk med at finde den realistiske vej for at få afsluttet en sag, siger Karen Blædel.
Rådgiverne begynder deres arbejde tidligt med at besøge de værnepligtige, og de har oplevet stor forståelse fra tjenestestederne.
- Jeg oplever, at nogle chefer bruger det aktivt. Det er dejligt, siger Karen Blædel, der selv har taget nogle af de tunge sager.

Videnskabelig blåstempling
I mandags forsvarede Karen Blædel sin ph.d. afhandling, der er en undersøgelse af, hvad KA-rådgiverne gør, når de arbejder med deres rådgivning.
- Afhandlingen betyder, at vi har skabt et fundament at stå på. Ved at være i kontakt med universitetet har vi fået en blåstempling af, det vi gør, siger Karen Blædel.
Hendes afhandling viser, at forsvaret ikke tolererer krænkende adfærd. Men der er plads til forbedringer.
- Forsvaret er langt fremme i skoene, men 60 KA-rådgivere i forhold til de omkring 24.000 ansatte er ikke mange. I det øjeblik rådgiverne bliver synlige på arbejdspladsen, ja så kommer sagerne, siger Karen Blædel.

Fakta

Projektet har titlen: Et aktionsforskningsprojekt om håndtering af krænkende adfærd i Forsvaret – en praksisdreven undersøgelse af interne rådgiveres kommunikative og organisatoriske kompetencer og roller.

Afhandlingen er skrevet af Karen Blædel og præsenterer et flerårigt aktionsforskningsprojekt.

KA-rådgivere kan findes på Forsvarets Personeltjenestes hjemmeside på det interne net.