[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den 15. februar 2011 oplyste Søværnets Operative Kommando, at man ved en administrativ fejl ikke havde fremsendt anmodning om passage af Suez-kanalen rettidigt og anmodede samtidig om, at Forsvarskommandoen evt. via Udenrigsministeriet kunne lægge pres på den danske ambassade i Cairo for at få fremskyndet processen. Man havde fra Søværnets Operative Kommando ikke været opmærksom på, at en anmodning om passage af Suez krævede et varsel på 21 dage.

Anmodning om diplomatisk passage af andre nationers territorium er delegeret til de operative kommandoer, der inden for deres specielle operationsmiljø (land, sø, luft) har fået tilladelse til at koordinere direkte med de pågældende landes ambassader.

Da mandatet for Esbern Snares deltagelse i NATO’s antipiraterioperation i Det Indiske Ocean var gældende frem til 1. marts 2011 og da skibet var planlagt til at udgå af operationen den 27. februar, skulle forsvaret indhente tilladelse til en forlængelse af udsendelsen. Forsvarskommandoen indstillede derfor at Esbern Snare udgik af NATO-operationen, men forblev i området under national kommando frem til passage af Suez-kanalen den 10. – 13. marts 2011.

Ved en Video Telekonference den 27. februar mellem Forsvarskommandoen og Søværnets Operative Kommando gjorde Søværnets Operative Kommando opmærksom på, at man alligevel havde modtaget en tilladelse til, at Esbern Snare kunne passere Suez-kanalen den 3. marts som oprindelig planlagt, men på dette tidspunkt blev denne oplysning ikke opfattet som relevant.

Sammenfattende kan det konkluderes, at Forsvarskommandoen fejlagtigt har været af den opfattelse, at Esbern Snare tidligst kunne forlægge gennem Suezkanalen efter den 10. marts 2011 som følge af, at anmodning om passage på et tidligere tidspunkt blev fremsendt for sent. Forsvarskommandoen var således ikke opmærksom på, at den for sent fremsendte anmodning alligevel blev godkendt, og at meddelelse herom tilgik forsvaret den 27. februar 2011. På den baggrund fandt Forsvarskommandoen det uproblematisk, at Esbern Snare forblev i området frem til 10. marts 2011.

I anledning af den forsinkede hjemkomst samt håndteringen af denne udtaler forsvarschef general Knud Bartels:

”Allerførst vil jeg gerne beklage over for de pårørende, at besætningen kommer senere hjem på grund af en administrativ fejl fra forsvarets side, som kunne og burde være undgået. Samtidig er det dybt beklageligt, at jeg i den forbindelse har givet forsvarsministeren ukorrekte oplysninger om Esberns Snares muligheder for passage af Suez Kanalen. Det er uacceptabelt, og jeg vil selvsagt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at noget lignende ikke kommer til at ske igen.”