[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Rigsrevisionen vurderer, at forsvarets tilrettelæggelse af økonomistyringen ikke er tilfredsstillende og kan forbedres yderligere på en lang række områder, at forsvarets IT-system DeMars kun i mindre grad har medført en styrkelse af økonomistyringen, og at Forsvarsministeriets departement ikke har ført et tilfredsstillende tilsyn med forsvarets økonomistyring.
Beretningen konkluderer dog også, at ”at forsvaret generelt har haft en korrekt og sikker bevillingsstyring”, og at ”regnskabet for 2009 er rigtig”. Rigsrevisionen forventer, at den positive udvikling fortsætter.

Chef for Økonomistaben i Forsvarskommandoen, Poul Taankvist, siger i forbindelse med Rigsrevisionens rapport:

”Forsvaret tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og vi vil fortsætte det allerede igangsatte arbejde med at styrke indsatsen på de områder, som Rigsrevisionen rejser kritik af. Det gælder bl.a. forbedringer af forsvarets budgetstyring, en styrket kontrol og økonomirapportering til forsvarets ledelse. Forsvaret vil sikre, at Rigsrevisionens anbefalinger inddrages i de iværksatte initiativer.

Forbedring af økonomistyringen er en løbende proces, og alle igangsatte initiativer er endnu ikke fuldt implementeret, men de seneste år er der iværksat en lang række konkrete tiltag, som begynder at virke, ” siger Poul Taankvist”.

Forsvarskommandoen har således de seneste år arbejdet på at styrke økonomistyringen. Der er iværksat en lang række budgetanalyser, handlingsplaner og nye tiltag for at overholde de stramme budgetter. Der er ligeledes foretaget organisatoriske justeringer, herunder oprettelse af en selvstændig økonomistab i Forsvarskommandoen.

Budgetanalyserne skal bidrage til at skabe mere sammenhæng mellem ressourcer og opgaver og skal give forsvaret nye budgetværktøjer til en forbedring af økonomistyringen og skal fremadrettet munde ud i en lang række konkrete justeringer og tiltag, bl.a. en ny budgetmodel og budgetproces.

Chef for Økonomistaben, Poul Taankvist, forventer at forsvaret fortsætter den positive udvikling i 2011: 
”Forsvaret kunne i 2009 fremlægge et regnskab uden forbehold fra Rigsrevisionen, ligesom forsvaret i 2010 har afsluttet regnskabsåret med et tilfredsstillende resultat.”

Se faktaark her.

Du kan se Rigsrevisionens beretning her.