[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De 35 soldater udgør nu det samlede danske styrkebidrag i NATO missionen, KFOR, som dansk forsvar har deltaget i siden 1999. De 30 udgør en bevogtningsdeling, der skal stå for adgangskontrol, vagt og patruljering ved NATO lejren i Novo Selo. De sidste fem er stabsofficerer, der skal indgå i NATO hovedkvarteret i Prestina.Det er første gang, at hjemmeværnet stiller det samlede danske styrkebidrag i en international mission.

De frivillige hjemmeværnssoldater i bevogtningsdelingen har gennem nogle uger suppleret deres hjemmeværnsuddannelse og er certificeret af Danske Division efter samme regler som alle andre danske soldater, der sendes i international tjeneste.

En af de frivillige er oversergent Carsten Juhl Funch. Han skal i Kosovo være sektionsfører i bevogtningsenheden.

"Jeg glæder mig til det. Det bliver en spændende opgave og det er klart, at der vil være store udfordringer dernede. Det bliver også spændende og prøve at arbejde sammen med mennesker der er ikke rigtigt kender hinanden,i tre måneder. Det bliver et spændende projekt." 

Det er Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, der har fået opgaven med at uddanne og udsende hjemmeværnssoldaterne. Hold 1 består hovedsagelig af soldater fra hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, mens Hold 2 hovedsageligt kommer til at bestå af soldater fra Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.