[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Sidste år gav direktøren for hotel D’Angleterre Henning Remmen fem millioner kroner til oprettelsen af en ny fond, der kan belønne gardere, som har udført noget ekstraordinært på internationale missioner. Det var nogle af disse penge, som i går blev uddelt til elleve soldater ved en reception på D’Angleterre.

- Det vi har uddelt i dag, er et hæderslegat. Det vil sige et legat, vi har givet til nogen, der har gjort en hel særlig indsats. Der er nogen, der har reddet liv på en international mission. Der er nogen, der har hjulpet en såret kollega i Danmark. Der er en tredje, der har fået det for sin store indsats gennem mange år for veteraner, forklarer oberst Lasse Harkjær, der er chef for den Kongelige Livgarde og med i bestyrelsen for Henning Remmens Støttefond for Gardere.

Se indslag om hædringen på forsvarskanalen.Chefen for den Kongelige Livgarde, Lasse Harkjær, oplæste begrundelserne for, hvorfor hver enkelt legatmodtager blev hædret. Kaptajn Peter Grandahl Hansen blev belønnet for sin indsats på ISAF hold 4, hvor han trådte ind som kompagnichef efter Major Anders Storrud blev dræbt.

De elleve legatmodtagere var:

Major Søren P. Østergaard
Kaptajn Kenneth J. Strøm
Kaptajn Peter Grandahl Hansen
Premierløjtnant Lasse Galsgaard Olsen
Premierløjtnant Andreas E. Knudsen
Seniorsergent Henrik F. Munck
Seniorsergent Jakob L. Asferg
Overkonstabel Kristian Dreholm
Konstabel Kasper Kaagaard
Feltpræst Jes Røn Hansen
Feltpræst Thomas Hansen Beck

Det blev ikke oplyst, hvor store beløbene er. En af legatmodtagerne Jakob Asferg, der to gange er kommet til skade på internationale missioner, ville bruge dem på en rejse.
– Jeg har et projekt med at køre på motorcykel i Afrika her til foråret. Det skal nogle af dem i hvert fald bruges til, fortæller han.

Læs mere om Henning Remmens Støttefond for Gardere.  

Kaptajn Kenneth J. Strøm var idemanden bag den tre måneders reintegrationsperiode, som nu er blevet indført for soldater, der har været udsendt til Afghanistan. Derfor blev han belønnet med et legat.


Fem millioner til genoptræningsfaciliteter
Else Marie Remmen benyttede også lejligheden til at give en ekstra donation. Fem millioner kroner til soldaterlegatet. Pengene er øremærket til genoptræningsfaciliteter til kasernerne i Høvelte, Slagelse og Holstebro.
– Vi ønsker, at de tre kaserner, hvor de fleste skadede soldater kommer tilbage til, får en ekstra rehabiliteringsmulighed. Vi køber udstyr til genoptræning og sørger samtidig for, at der kan ydes fysioterapi. Samtidig kan vi hjælpe soldater, der kommer hjem, som har overbelastningsskader, siger en glad formand for Soldaterlegatet, Peter Højland.
Donationen ligger i forlængelse af Soldaterlegatets støtte på to millioner kroner til genoptræningsfaciliteter på rigshospitalet, der blev givet i efteråret.


 
Formanden for Soldaterlegatet Peter Højland takker Else Marie Remmen for de fem millioner kroner til genoptræningsfaciliter til kamptropperne. 
 
Læs mere om Remmenfonden.