26-årige sergent Casper Westphalen Mathiesen er ansat ved Ingeniørregimentet i Skive, hvor han uddanner soldater.

26-årige sergent Casper Westphalen Mathiesen er ansat ved Ingeniørregimentet i Skive, hvor han uddanner soldater. 

I dag blev Tapperhedskorset uddelt for første gang. Modtageren af hædersbevisningen er sergent Casper Westphalen Mathiesen fra Ingeniørregimentet i Skive.
- Jeg føler mig ikke som en helt. Jeg gjorde bare, hvad jeg skulle gøre, siger den 26-årige sergent, som var meget overvældet over den store opmærksomhed, han pludselig fik.


Uddeling af medaljer og tapperhedskors den 18. november 2011 på Kastellet Casper Westphalen Mathiesen fra Ingeniørregimentet modtager tapperhedskorset.

Der var stor medieopmærksomhed omkring tildelingen af tapperhedskorset til Casper Westphalen Mathiesen. Foto: Leif Ernst/Forsvaret.

Uddeling af medaljer og tapperhedskors den 18. november 2011 på Kastellet Casper Westphalen Mathiesen fra Ingeniørregimentet modtager tapperhedskorset.

H.M. Dronningen tildeler Casper Westphalen Mathiesen fra Ingeniørregimentet tapperhedskorset. I baggrunden er det forsvarschef general Knud Bartels. Foto: Leif Ernst/Forsvaret.
Casper Westphalen Mathiesen var udsendt på ISAF hold 9 som ingeniørsoldat. 19. februar falder han og en kollega i baghold ved patruljebasen Rahim. Sergent Casper Westphalen Mathiesens makker træffes af to skud og er ukampdygtig. Casper Westphalen Mathiesen lægger sig imellem den sårede kollega og fjenden og besvarer ilden, der kommer fra fire-fem forskellige stillinger. Imens når en sygehjælper frem til den sårede og yder førstehjælp. Da Casper Westphalen Mathiesen har tømt syv magasiner, slæber han sammen med sygehjælperen den sårede soldat ud af farezonen.

- Vi kan kun være stolte af, at der er soldater, som er i besiddelse af så meget mod og tapperhed, som det er tilfældet med sergent Casper Westphalen Mathiesen. Hans indsats ligger langt ud over, hvad man kan forvente af en soldat i kamp, siger forsvarschefen general Knud Bartels.


Missioner som i Afghanistan og Irak har testet danske soldaters evner til det yderste. Det har skabt behov for den nye hædersbevisning.
- Tapperhedskorset er en honorering og anerkendelse af en helt ekstraordinær og heltemodig indsats. Danske soldater har gennem de seneste årtier været indsat verden over, herunder i kamp flere steder. Det er nu – med Tapperhedskorset – blevet muligt, at belønne den enestående soldat, hvis beslutsomhed og mod hæver sig over alle andre, forklarer Knud Bartels.


Det var Hendes Majestæt Dronningen, der overrakte Casper Westphalen Mathiesen tapperhedskorset.
- Hendes Majestæt Dronningens personlige engagement i udarbejdelsen og nu tildelingen af tapperhedskorset glæder mig meget. Det er med til at understrege betydningen af Tapperhedskorset, slår Knud Bartels fast og fortsætter:
- Vi skal ikke glemme, at der i dag er uddelt 11 andre æresbevisninger, heriblandt Forsvarets Medalje for Tapperhed til konstabel Jesper Houlberg Christensen.

25-årige Jesper Houlberg Christensen fik Forsvarets Medalje for Tapperhed.

25-årige Jesper Houlberg Christensen fik Forsvarets Medalje for Tapperhed. Foto: Leif Ernst/Forsvaret.

25-årige Jesper Houlberg Christensen fik Forsvarets Medalje for Tapperhed.

Udover Casper Westphalen Mathiesen modtog 12 soldater medaljer og påskønnelser for deres indsats i Afghanistan. Foto: Leif Ernst/Forsvaret.Jesper Houlberg Christensen var den sygehjælper, som 19. februar 2010 ydede livreddende førstehjælp til den sårede soldat, mens Casper Westphalen Mathiesen beskød fjenderne.
- Jeg er bare glad for at jeg kunne hjælpe i den situation, uanset om jeg fik medalje eller ikke, siger Jesper Houlberg Christensen, som er ved at uddanne sig til Falckredder.

Liste over modtagere af æresbevisninger ved paraden den 18. november 2011 i Kastellet

SG Casper Westphalen Mathiesen (IGR)
Afgørelse: Tildeles Tapperhedskorset.
Begrundelse: For den 19. februar 2010, under kamphandlinger, uden tøven, og med tydeligt erkendt risiko for eget liv og førlighed at have ydet dækning til en såret kammerat ved at stille sig mellem ham og fjenden. Han fastholdt denne meget udsatte position, og beskød fjenden således at yderligere hjælp kunne komme frem.

KS Jesper Houlberg Christensen (GHR/HJS))
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Tapperhed.
Begrundelse: For den 19. februar, under kamphandlinger, uden tøven, og med tydeligt erkendt risiko for eget liv og førlighed at have løbet frem under meget kraftig direkte beskydning for at komme en såret kammerat til undsætning, herunder at yde førstehjælp og stabilisere ham under stadig beskydning.

OKS Alf Olsen (GHR/CU)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.
Begrundelse: For den 21. juli 2010, uden tøven, og med erkendt risiko for eget liv og førlighed (grundet trussel om yderligere IED sprængninger) og på trods af egne skader, øjeblikkeligt at have løbet hen til sin delingsfører, der under en patrulje blev ramt af eksplosionen fra en IED for at yde førstehjælp til denne, da han var meget hårdt såret.

 
PL Lasse Kim Galsgaard-Olsen (LG)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.
Begrundelse: For den. 16. april, uden tøven, og med erkendt risiko for eget liv og førlighed at have løbet gennem et muligt mineret område for at komme en af hans soldater til undsætning, som var blevet ramt af en eksplosion og slynget ud i en kanal.

KS Dennis Freisleben Montagnini (GHR/HJS)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.
Begrundelse: For den 21. februar 2010, under kamphandlinger, uselvisk og uden betænkelighed, med erkendt fare, at have løbet frem ca. 100 m under kraftig beskydning for at komme sårede kammerater til hjælp.

KS Hans Kevin Kjær Hansen (GHR/HJS)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.
Begrundelse: For den 21. februar, under kamphandlinger, uden tøven og med erkendt fare for eget liv og førlighed, under kraftig beskydning at have løbet ca. 100m over åben mark for at komme sårede kammerater til hjælp.

SG Daniel Boalth Petersen (GHR/CU)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste.
Begrundelse: For den 4. maj 2010, under kamphandlinger, ufortrødent at have fortsat med opgaveløsningen på trods af at være såret. Han var den afgørende faktor for, at nærforsvaret hurtigt og gnidningsløst blev besat og at de sårede hurtigst muligt kom under behandling.

OKS Claus Sass-Lenzing (GHR)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For sin tjeneste som primær sweeper under udsendelsen. Han har aldrig ønsket at lade den sekundære sweeper overtage på trods af den meget stressende funktion. Han har løst opgaven meget tilfredsstillende, idet han har holdt et højt tempo under hensyntagen til truslen og uden at han har overskredet grænsen for en dumdristig indsats. Han har ligeledes tilbudt at gå med andre grupper på patrulje for at støtte/aflaste deres sweepere.

KS Frederik Almroth Lerche-Jørgensen (GHR)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For sin tjeneste som primær sweeper under udsendelsen. Han har under udsendelsen vist stor professionalisme, højt omstillingsberedskab, meget stort engagement og faglig ekspertise. Han har flere gange selvstændigt planlagt, tilrettelagt og gennemført undervisning for delingen. Hans store ekspertise på området har reddet mange liv og lemmer, og folkene i enheden har følt sig trygge, når det var ham der gik forrest.

 
OKS Sapir N'Diaye (LG)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For sin tjeneste som fungerende gruppefører under udsendelsen. Han var under uddannelsen i Danmark næstkommanderende i gruppen, men kort efter udsendelsen blev gruppeføreren fjernet. Han blev fungerende gruppefører og fik trods manglende uddannelse hurtigt samlet den splittede gruppe til en velfungerende enhed grundet sine evner til at lede og motivere folkene sammenholdt med sit gode eksempel.

SG Mads Ervin Jenfort (LG/CU)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For sin tjeneste som gruppefører under udsendelsen. Han har holdt sin gruppe samlet og vedligeholdt dennes høje standard, på trods af at hans erfarne gevær 1 blev såret. Under kamp og indsættelse i patruljebaser har han udvist stor ro, systematik og overblik og fremstået som det gode eksempel. Han har sideløbende løst opgaver som delingssergent (næstkommanderende) meget tilfredsstillende. Desuden har han udnyttet sine evner indenfor førstehjælp til glæde for både deling og kompagni.

KS Jacob Hansen (LG)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For den 4. maj 2010, under kamphandlinger at have overtaget flere føreropgaver, da de tilstedeværende førere var blevet såret. Han fungerede som gevær 1, uden dog at have modtaget den tilhørende uddannelse. I forbindelse med angrebet på patruljebasen fik delingen 14 sårede, heriblandt de to tilstedeværende førere. KS Jacob Hansen overtog ufortrødent flere føreropgaver på delingsniveau med stor autoritet. Han holdt tillige modet oppe ved de tilbageværende soldater med sit gode eksempel og sin positive indstilling.

KS Henrik Hjorth Nørgaard (GHR/HJS)
Afgørelse: Tildeles Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats.
Begrundelse: For sin uselviske optræden og vilje til at løse sin opgave. Han blev såret da en IED sprængtes tæt på ham. Han pådrog sig formentligt trykskader på brystet og min. et brækket ribben, men trods store smerter vendte han tilbage til enheden. Her fik han på trods af smerterne, lægen til at nedsætte medicineringen til et niveau, hvor han igen måtte føre køretøj og betjene våben. Han demonstrerede herved stor vilje til fortsat at løse opgaven og støtte sine kammerater.