[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Et forøget samarbejde mellem NATO og Rusland om bekæmpelse af pirater. Det kan være et af de synlige resultater af det seminar om piratbekæmpelse mellem NATO og Rusland, der har fundet sted i København i denne uge. Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Forsvarskommandoen, Søværnets Operative Kommando og NATO. På seminaret har NATO-landene og russerne delt erfaringer om piratbekæmpelse.
- Russerne har især spændende erfaringer fra konvojsejlads gennem Adenbugten, og med at sætte beskyttelsesteams om bord på handelsskibe.  Og så har de spændende billeddokumentation fra skibe, hvor piraterne har forsøgt at kommer ind i citadellet, sikringsrummet, siger kommandørkaptajn Rene Fuglsig, der er chef for internationale operationer i Søværnets Operative Kommando.


Den russiske fregat Neustrashimy. Skibet er med sine 130 meter lidt kortere end Absalon (137 m). Til gengæld er besætningen på 210 mand mod kun omkring 100 på Absalon. Neustrashimy var indsat i aktiv piratbekæmpelse i det Indiske Ocean og Adenbugten i september 2008 til februar 2009 og igen fra november 2009 til april 2010.

I forbindelse med konferencen har den russiske fregat Neustrashimy, der har været brugt i forbindelse med russernes indsats mod pirater i Adenbugten, ligget ved kaj ved Langelinje. Danmark havde som vært for NATO-seminaret til gengæld lagt det gode skib Absalon ved Kvæsthusbroen ud for Admiral Hotel, hvor seminaret blev holdt. 

Seminaret har stået på i to dage – og sluttede i dag med et besøg på Absalon. Se et indslag på Forsvarskanalen fra afslutningen.