[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I løbet af det ét-årige projekt Taking the Lead introduceres de  unge blandt andet til uddannelses- og jobmuligheder, og det var i den forbindelse, at 23 af de omkring 60 deltagere i projektet havde valgt at få et indblik i forsvarets opgaver.

Programmet omfattede et besøg på Søværnets Sergent- og Grundskole, et møde med Jægerkorpset, et besøg hos Flyvevåbnet, og et besøg på Søværnets Officersskole og på Livgardens kaserne i Høvelte.

Projektet Taking the Lead er et samarbejdsprogram mellem foreninger, myndigheder, fonde og virksomheder om at skabe aktive medborgere og rollemodeller i Danmark blandt nydanske unge i alderen 15 til 18 år.

Se TV- klip fra de unges besøg på Søværnets Sergent- og Grundskole

Læs mere om projektet Taking the Lead