[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschef Knud Bartels indsætter ved åbningen Jette Ammar Kristoffersen som chef for Veterancentret, der dermed bliver en ny myndighed under Forsvarskommandoens område.
Jette Ammar Kristoffersen fortæller om Veterancentret og gæsterne får mulighed for at få rundvisning i Veterancentret og introduktion til, hvordan Veterancentret arbejder i praksis.

Pressen er velkomne til at deltage i åbningsarrangementet, der foregår ved Veterancentret,  Garnisonen 1, 4100 Ringsted, kl. 10.00 – ca. 12.30.

Baggrund
Med etablering af Veterancentret etableres der en indgang for veteraner, pårørende og samarbejdspartnere, således at forsvarets indsats på veteranområdet samles, og der skabes et dynamisk tværfagligt, helhedsorienteret miljø og samlingspunkt i Ringsted. ”En indgang” omfatter også en døgntelefon, hvor socialrådgivere uden for normal arbejdstid yder støtte.
Samtidig styrkes veteranernes adgang til socialrådgivere og psykologer rundt i landet, hvor veteranerne bor og arbejder. Desuden øges den opsøgende indsats i forhold til tidligere udsendte veteraner.

Den danske veterancentermodel er unik, idet der under Veterancentret etableres et videncenter, der har til opgave at tilvejebringe systematisk viden og evalueringer som grundlag for at vurdere og justere mål, strategier og indsatser.

Endelig etableres der under Veterancentret også et veteransekretariat, der har til opgave at støtte, styrke og udvikle samarbejdsformer med de frivillige og faglige organisationer, fonde m.fl., der tilsammen løfter en stor indsats på veteranområdet.
I alt bliver der 110 medarbejdere i Veterancentret, heraf har de 35 arbejdssted ved kaserner rundt i landet.

Nærmere oplysninger
Jette Ammar Kristoffersen, Chef for Veterancentret: Tlf 7216 3400 Mobil 4171 0429
Presseofficer, Forsvarskommandoen: 70 200 440