[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech Forsvarets Hovedredaktion

For Søværnets Dykkerkursus har det betydet en mere effektiv hverdag og tilfredse medarbejdere, og det har sat arbejdsgangene i system på nye måder.
 
- Det her betyder, at folk er forpligtet til at engagere sig. Man kan ikke køre på frihjul. Alle har et medansvar, fortæller Peer Haagerup og fortsætter
- Alle er med. Ledelsen, kontorpersonalet, befalingsmænd og hjælpeinstruktører, der derfor også har underskrevet det store ’Commitment-dokument’.
Det store Commitment-dokument hænger på væggen på befalingsmandsgangen. Det er underskrevet ikke med bogstaver, men med fingeraftryk, som symbol på det fælles engagement.Plejer er død
Seniorsergent Peer Haagerup har arbejdet på Søværnets Dykkerkursus i 24 år. Som kvalitetskoordinator ved han derfor alt om, hvad man ’plejer at gøre’. For at undgå fejl har Dykkerkurset derfor gjort sin administration mere sikker.
Som eksempel kan nævnes, at der nu er større sikkerhed i procedurerne omkring indkaldelser af kursister. På den måde undgår man, at kursister udebliver fra uddannelse.
- Det har krævet hårdt arbejde at nå så langt. Søfartsstyrelsen har nogle krav til os, og de krav minder meget om de krav, der stilles til en ISO-certificering. Det var derfor naturligt at forsøge at opnå den certificering også, siger Peer Haagerup.

ISO-certificering er en international standard for kvalitetssikring, hvor en uafhængig tredje part giver en skriftlig bekræftelse på, at et produkt, en proces eller en ydelse lever op til nogle specifikke krav.

Faglig og systemmæssig kvalitetssikring
Søværnets Dykkerkursus har i et års tid arbejdet med at optimere rutinerne ved at indføre et kvalitetssystem. Arbejdet har fokus på skolens anvendelse af ressourcer og på at optimere opgaveløsningen. Søfartsstyrelsen har certificeret det faglige indhold på uddannelsen, og ISO-certificeringen går på de systemer og procedurer, man anvender.

- Ved at have fokus på de systemer, skolen anvender, har det været muligt at tilpasse procedurerne i en såkaldt hændelsesdatabase, hvor forslag om forbedringer fører til afsluttede opgaver. Man undgår altså, at opgaverne falder mellem to stole, hvor ingen tager ejerskab, siger chefen for Søværnets Dykkerskole, orlogskaptajn Niels Mejlhede.
Man dokumenterer altså arbejdsgangen for på den måde at få luft til at give det faglige indhold på uddannelsen endnu mere fokus, men også for at holde omkostningerne nede.FAKTA
ISO audit blev gennemført 25 MAJ 2012, og Søfartsstyrelsens audit blev gennemført 14 JUN 2012. Søværnets Dykkerkursus (SDK) blev certificeret af begge instanser.
SDK har drevet skole relateret til dykning siden 1847 og har derfor stor erfaring i uddannelse og undervisning. Søfartsstyrelsen er det eksterne organ, der lovgiver på dykkerområdet. SDK uddannelser er civilt kompetencegivende. Søfartsstyrelsen fungerer som censor ved erhvervsdykker-eksamen ved SDK.