[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hasse Resenbro Forsvarets Hovedredaktion

For de 22 nyudnævnte kaptajner af reserven vil den kommende sommerferie føles særlig velfortjent. Siden august sidste år har de – sideløbende med deres civile job, uddannelse og karriere – gennemført Forsvarets Videreuddannelsestrin 1 for ledere af reserven.

- Belastningen har været høj. Højere end ventet. Men udbyttet er endnu højere, konkluderer kaptajn Nicholas Keller, der har gennemført uddannelsen samtidig med, at han har færdiggjort sit jurastudium. Efter sommerferien begynder han som cand. Jur. og advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Kromann Reumert.

- For at øge udbyttet for vores elever har vi tilrettelagt en del af tilstedeværelsesundervisningen, så den er sammenfaldende med den tilsvarende videreuddannelse for linjeofficererne på Hærens Officersskole, fastslår kaptajn Thomas Lunau, der er holdfører og taktiklærer for reserveofficererne. Han betegner uddannelsen som et ”Junior Staff Officers Course”, der sigter på at kvalificere kursisterne til at indgå i stabe på bataljons- og brigadeniveau.

- I forhold til linjeofficererne er reserveofficererne rigtig godt med opad. Niveauet er højt, og de vil i den grad kunne gøre gavn, fastslår holdføreren, der også har erfaring fra undervisning af de faste officerer, og derfor ikke bange for at sammenligne de to kategorier.

Kaptajn Claus Hallas Nielsen er fra flyvevåbnet. Civilt er han cand. it. og arbejder med geografiske informationssystemer. Også han roser det parallelle forløb med linjeofficererne.                   

- Det er min fornemmelse, at det har været vigtigt for linjeofficererne at blive bekræftet i, at de analysemodeller, som forsvaret bruger, er fuldt på højde med dem, vi bruger ude i det civile. Det giver altid en tilfredsstillelse at vide, at ens egen analysemodel ikke er sandet til.

- Jeg har især fået udbytte af introduktionen til de miltære analyse- og metoderedskaber på højt niveau, fortæller kaptajn Joachim Vittrup, der i sit civile job er luftkaptajn i flyselskabet Jettime. I forsvaret er han næstkommanderende i et hjemmeværnskompagni og skal bruge uddannelsen til sin nye funktion som operationsofficer i et af hjemmeværnets lokalforsvarsafsnit.

Den nye uddannelse er værnsfælles, så selvom den gennemføres af Hærens Officersskole, er cirka hver fjerde kursist fra flyvevåbnet. Uddannelsesforløbet, der er designet til at matche en civil karriere, foregår som en blanding af tilstedeværelsesundervisning, selvstudium og internetbaseret undervisning, hvor alle kursisterne samtidig deltager i forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde fra deres eget hjem.I dag blev 22 nye kaptajner af reserven udnævnt efter at have bestået videreuddannelsestrin 1 for officerer af reserven på Hærens Officersskole. Klassen er, ligesom de øvrige klasser på skolen, navngivet efter en dansk officer. Klassen hedder ”Hedemann af Reserven”, efter den danske generalløjtnant Hans Hedemann (1792-1859). Foto: Franz Henriksen, Kajsfoto.dk.