[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarets Hovedredaktion

- Vi håber, at soldaterne oplever, at borgerne påskønner deres indsats. Det betyder mindst lige så meget, at en pårørende eller en almindelig københavner råber ”godt gået” til soldaterne, som at høre en officiel tale ved en parade, siger kaptajn Peter Kragelund fra Den Kongelige Livgarde.

Omkring 600 mand fra ISAF hold 13, der var i Afghanistan fra februar til august 2012, skal gå i parade fra Livgardens Kaserne ved Rosenborg Slot til Rådhuspladsen. Marchen begynder 5. september klokken 12.05 og slutter 12.35, når soldaterne er ankommet til Rådhuspladsen. Det er den Kongelige Livgarde, der står for dette arrangement. Her er programmet for marchen:

10.30 Ankomst til Livgardens Kaserne – Gothersgade 100 i København.
11.30  ISAF hold 13 træder an til parade.
12.05  March gennem byen fra Livgardens Kaserne til Rådhuspladsen.
12.35  Kontingentparade på Rådhuspladsen.
13.05  Kontingentparade slutter.Ruten er Livgardens Kaserne – Rosenborggade - Købmagergade – Strøget – Rådhuspladsen. De pårørende følger marchen. Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Agner Rokos, holder tale til soldaterne på Rådhuspladsen. Der vil også være taler af repræsentanter fra Folketinget og borgerrepræsentationen.

Samme dag fejrer Folketinget alle Danmarks udsendtes indsats i udlandet ved kransenedlæggelse på Kastellet, gudstjeneste i Holmens Kirke, parade på Christiansborgs Slotsplads og reception for soldaterne ved Christiansborg.