[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredaktion.

Soldater fra den danske kapacitetsopbygningsenhed deltager i at bygge to nye køkkener i Det Militære Træningscenter i Helmand. Et center hvor 1.000 rekrutter ad gangen uddannes til de traditionelle færdigheder. Hidtil er madlavningen udført af et civilt firma, men såvel madlavning som indkøb af varer overdrages til afghanerne når danskerne rejser hjem sidst på året. 
Første køkken er færdigt, det andet er på vej, men det er ikke byggeriet der har været danskernes største udfordring. Det har været rigtig svært at finde 20 frivillige til køkkentjans blandt rekrutterne. Fortæller kaptajnløjtnant Morten Printz og seniorseregnt Michael Jørgensen.I sidste uge inviterede centrets chef, oberst Shawali dog både danske og amerikanske mentorer til hjemmelavet afghansk taffel.

Se videoreportage fra Helmands store kødgryder.