[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fra ”stabsgangen” i den blå kommandobygning i Grønnedal varetager Grønlands Kommando frem til november fiskeri-inspektion, søredning, forsyninger til østkysten og Sirius, og alle de andre opgaver. 
Hver enkelt medarbejder arbejder med flere kasketter. Når man er en lille og flexibel stab er der travlhed. Men det store ansvar og den korte kommandogang er også en tilfredsstillelse.I Nuuk vil der blive endnu færre mennesker til samme opgaver.
Arktisk Kommando lejer sig ind i en kommandobygning på havnen, og de ansatte flytter ind i et lejet højhus i Nuuks udkant. Dermed bliver der ikke behov for specialister til at drive servicefaciliteter, som det sker i Grønnedal i dag.

- Og så giver det også god mening, fordi Arktisk Kommando bliver meget bedre integreret med det grønlandske samfund. Vi kommer meget tættere på de myndigheder, vi dagligt kommunikerer og samarbejder med. Fortæller chefen for Grønlands Kommando, kontreadmiral Henrik Kudsk. Og vi kan ansætte lokal arbejdskraft som f.eks. skibsførere, hvilket vi allerede er gået i gang med, slutter admiralen.

Se videoindslagene om stabsgangen og om GLKs mange opgaver