[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det øverste militære råd i det nordiske militære samarbejde – NORDEFCO – har i denne uge holdt møder på Bernstorff Slot i Gentofte. Møderne er en del af aktiviteterne under Danmarks formandskab for det nordiske militære samarbejde.

De militære chefer har blandt andet haft drøftelser om logistikken i forbindelse med fælles nordiske operationer og et udvidet samarbejde på veteranområdet, lige som de har drøftet taktisk lufttransport og et fælles nordisk øvelsesprogram.

Ud over de faste medlemmer af NORDEFCO deltog repræsentanter fra de baltiske lande i en del af møderne. Det var første gang, at de baltiske stater deltog i et møde i NORDEFCOs militære koordinationskomité. Formålet var at få de baltiske landes forslag til nye fælles aktiviteter mellem de nordiske og de baltiske lande.

- Selv om de nordiske lande allerede samarbejder med de baltiske lande på nogle områder, så er dette møde en god mulighed for at identificere yderligere områder, hvor vi kan styrke det nordisk-baltiske samarbejde, siger generalmajor Flemming Lentfer, der er formand for komiteen.

Det næste møde i NORDEFCO er et møde mellem forsvarscheferne. Det finder sted den 28. marts.